Чехи, които обичаха България – част I

Иржи Прошек  /често наричан у нас Георги/ е чешки инженер и предприемач, прекарал  по-голямата част от живота си в България, която избира за своя втора родина. През 1871 г. той пристига в България и работи по изграждането на железопътната линия в Тракия.  След Освобождението е архитект в общината в София и работи върху първия градоустройствен план на града.

Заедно с брат си Богдан, Иржи Прошек основава през 1879 първата печатница в София, а през 1884 година -  пивоварната ‘Прошек’ -  най-голямата в града по това време, той е един от основателите на дружеството Славянска беседа и Инженерно-архитектурното дружество.

Иржи Прошек е роден на 25.ХІІ.1847 г. в градчето Бероун -  близо до Прага. Завършва с отличие ІV клас  и Първа чешка реална гимназия в Прага.  След завършване на средното си образование той  се записва да следва землемерно инженерство и строителство в Кралевската чешка политехника в Прага.

Още по време на учението в гимназията в Прага, а след това и във висшето училище, Прошек се среща и запознава с много български младежи, които следват там и  установява близко приятелство с тях. Един от тях - Петър Ив. Берковски – му преподава български език. Така  Прошек, наред със западните езици, научава и български.

След завършване на висшето си образование през 1869 година, Иржи Прошек  се отправя към България. Младият инженер упражнява професията си най-напред в Цариград. После се установява в село Aлмалии, Хасковско, заедно с други чешки и полски инженери,  сближава с ръководителите на местния таен революционен комитет  и основава  Славянски дом, училище и читалище.

Иржи Про­шек  копнее за  освобождението на България  не по-малко от българите. Още повече държи той за културното им развитие, затова пре­връща училището и читалището в селото в об­раз­цо­ви - по по­до­бие на чеш­ки­те. Това била официалната дейност на Славянския дом, но  неофициално там  Прошек създал първия интернационален таен революционен комитет.

Много важен момент от живота на Прошек е неговото запознанство с Левски. Инженерът започва да доставя оръжие и пренася  тайно революционната поща на комитетите.

През 1876 г. Прошек напуска  служ­ба­та си в ком­па­ни­я­та на барон Хирш и започва работа  ка­то ко­рес­пон­дент на ев­ро­пейс­ки­ вес­т­ни­ци. Там той описва поло­же­ни­е­то на бъл­гар­с­кия на­род,  осо­бе­но след по­ту­ша­ва­нето на Ап­рил­с­ко­то и Ста­ро­за­гор­с­кото въс­та­ние.

По време на Руско-турската война Иржи Прошек извършва подвиг. Разбрал, че турското командване се кани да подсили  войските си около връх Шипка, той заминава за Одрин и заедно със свои съмишленици, с риск на живота си, те демонтират око­ло 200 м ж.п. рел­си, с ко­е­то про­ва­лят пре­ми­на­ва­не­то на турските во­ен­ни ешело­ни и ги за­бавят с око­ло 30 ча­са. Това се оказва от изключително важ­но значение за из­хо­да на бит­ка­та. Ак­ци­я­та  обаче  е раз­к­ри­та от тур­с­ки­те влас­ти и Иржи  Про­шек е осъден на смърт от Султана. Пре­об­ле­чен ка­то се­ля­нин,  той ус­пя­ва да из­бя­га в Бу­ку­рещ, къ­де­то ра­бо­ти ка­то пре­во­дач на рус­ка служ­ба.

За изключителната си жертвоготовност и принос за освобождението на България, Прошек е  награден с ви­со­ки от­ли­чия. Той получава ор­ден “Св. Алек­сан­дър Нев­с­ки” I степен и злат­на са­бя, ко­я­то лично  ген.  Ско­бе­лев му връч­ва от име­то на им­пе­ра­тор Алек­сан­дър II

След Освобождението Иржи Прошек се установява в София. Той е първият стенограф на Народното събрание. Сътрудничи и на градската управа на първия губернатор  на столицата - Алабин.

Иржи Прошек е основател и член  на “Славянска беседа – 1880” в София, на дружество “Чех”, както и на Българското ин­же­нер­но-ар­хи­тек­тур­но дру­жес­т­во. Именно оттам тръгва инициативата да пос­т­ро­я­ва­не на  па­мет­ник  на  Ва­сил  Лев­с­ки.

Двамата братя Богдан и Иржи Прошек построяват най- модерната за времето си пивоварна в София. Това е и първата електрифицирана сграда в България със собствен генератор. По вре­ме на ба­ло­ве в дво­ре­ца са пре­кар­ва­ли елек­т­ри­чес­т­во от фаб­ри­ка­та. Сгра­да­та на дво­ре­ца е елек­т­ри­фи­ци­ра­на след то­ва.

Братята Прошек са създали и придворната печатница - първата в София, която е печатала в началото всички вестници, списанието на Българското книжовно­то дружество (днес БАН), „Държа­вен вестник“ /още от първия му брой/, бланки и формуляри за двореца, министерствата и всички държавни учреждения.  На 10 януари 1944 г., по време на бомбардировките над София, сградата е разрушена. По-късно тя е възстановена – днес там се намира Националната галерия за чуждестранно изкуство.

Собственост на  братя Прошек  била резиденция  Агрикола - днес  правителствената резиденция  ‘Лозенец’.

Двамата братя Прошек имат принос в изграждането на много емблематични места в столицата. Те, заедно с арх. Вацлав Прошек /техен братовчед/,  са автори на  Лъвов мост, който е построен през 1889 година по време на кметуването на Димитър Петков. Четирите бронзови лъва са изработени от виенска фирма.  А през 1900 г., когато светва първата електрическа лампа в София, грейват  и  изящните електрически  фенери на Лъвов мост.

Друго емблематично място, за което братята Прошек имат принос, е Орлов мост. Той е построен 2 години след Лъвов мост.  В построяването на моста взимат участие главният архитект на София Адолф Колар, както  арх. Вацлав Прошек. Отново металните части са разработени, изляти и доставени от виенската фирма „Рудолф Филип Ваагнер & Биро“.

Вече стана ясно, че именно по  идея на братя Прошек е издигнат и паметника на Васил Левски, който е изработен по проект на арх.  Колар.

Но като връх на строителната дейност на Иржи Прошек е строежът на Варненското пристанище. То обаче се срутва поради свлачища. Това се отразява много зле на Иржи Прошек и той получава инфаркт. Умира едва на 58-годишна възраст. Само месец по-късно си отива и  по-младият брат - Богдан - и той твърде млад,  едва на 47 години.

Интересно е да се знае, че предсмъртното желание на Иржи /Георги/ Прошек било да бъде погребан в полите на Витоша. То е изпълнено. Днес обаче двамата братя Прошек почиват в семейната гробница в католическия парцел N16 на Централните софийски гробища.

Kратък е бил животът на двамата братя  Прошек, но  колко много са дали те на България.

Още от Интересно

Мелания не може да понася Доналд Тръмп!

Мелания Тръмп и Доналд Тръмп вече официално заеха позициите на новия президент на САЩ и неговата първа дама. Но за колко време?  Доналд Тръ...

Снимки на едно много сладко бебе, което прави чувствени мимики

Едно бебе, което стана популярно в Инстаграм с изразителните си физиономии, които прави, когато го снимат. Тук са най-добрите попадения. Повече ...

5 начина, по които домашните любимци ни правят по-здрави

Американците харчат по средно 60 милиарда долара на година за домашните си любимци. Цялото това време прекарано в купуването на костюми за Хелоуин, ...

Фитнесът: секси място да срещнеш половинката си

Все повече приятелки ми споделят, че са отишли на среща с някой от тренировките. Това не е изненадващо. Може да се каже, че от доста години фитнес зал...

ТЕСТ: Как изглеждаш в очите на другите?

Чудили ли сте се как Ви възприемат хората? Ние Ви предлагаме един забавен тест, чрез който да разберете какво мислят другите за Вас. Това е много вере...

Дневен хороскоп за неделя, 22 януари

Добро утро!  Неделя е ден за почивка и време със семейството и приятелите! Вижте какво ви очаква днес ТУК.  –––>>...

Синдромът Многострадална Геновева: Кои хора страдат от него?

Има хора, които винаги са негативни и освен че се фокусират предимно върху проблемите си, имат склонността прехвърлят вината върху обстоятелствата и х...

Какви изненади ви е подготвил любовният хороскоп за 22 януари

Луната в Скорпион и днес ще ни изправя пред най-големите ни страхове, но благодарение на силните емоции, които предизвиква в любовните връзки, ще може...

Моята тайна за детоксикация!

Декември е най-любимото ми време от годината, но няма как да е иначе. Този месец е изпълнен с любов, домашен уют, мисъл за близките, аромат на мандари...

Люси Иларионов и Ани Хоанг избягаха в Дубай

Бившият вокалист на "UpDown“" и приятелката му - певицата на "Пайнер" Ани Хоанг, избягаха от минусовите температури у нас в ...