За Бога и науката

Историята на Кирил Чуканов е водеща тема в априлския брой на Списание 8. На www.spisanie8.bg ви представяме изобретателя с един негов авторски и донякъде провокативен текст.

Посвещавам на младото поколение българи и на тези мои набори, които са готови да скъсат с остарелите и овехтели догми на официалната наука и да приемат вечната наука, дадена ни благосклонно от Бога.

Преводът от английски на български на тази стратегическа статия ми отне много време и усилия във време, докато съм много зает с моя проект "Квантова свободна енергия". Не съжалявам. Уважавам и обичам народа, който ме е породил, изгледал и изучил. Независимо, че отдавна живея далеч от България и съм гражданин на други страни, продължавам да се чувствам Българин!

През последните две десетилетия проблемът за съществуването на Световно универсално същество (Бог), който е създател на света и негов върховен ръководител, възникна отново (след дълъг период на тотален атеизъм) и се превръща в нестопирана (за традиционната наука) задача за изследване във фундаменталната наука. Някои смели, непредубедени учени започват да си задават въпроса: "Има ли Бог в небесата. И ако има, как се комбинира с науката?"

М.Феликс пише: "Ако влезете в къща и видите, че там всичко е добре поддържано, подредено с вкус и декоративно, бихте повярвали, че това е дело на някой изкусен майстор-домакин и че той самият е много по-интелигентен от тези хубави неща. По същия начин е и в дома на нашия свят - Вселена, където виждаме провидение, порядък, и закон в небесата и на Земята. Ние вярваме, че съществува автор и покровител на Вселената – много по-красив от самите звезди и различните части на целия свят."

Известният английски физик и математик Стивън Хокинг – макар и убеден атеист – поставя също своя пръст на проблема, като заявява, че законите на физиката са само система от правила и уравнения. Той си задава въпроса какво (или кой) e това, което вдъхва огън - живот в тези уравнения и прави възможно да съществува Вселената, която те описват.

Фундаментите на съвременната официална наука бяха заложени от хора като Кеплер, Галилей и Нютон, които са вярвали в съществуването на Бога и са разглеждали себе си като откриватели на неговите божествени закони.

Науката и Бог продължиха да съществуват в човешкото познание за света през целия двадесети век и до наши дни. Великият математик и физик Херман Уейл каза в лекция, произнесена през 1931 година: "Много хора смятат, че съвременната наука е много отдалечена от Бога. Аз мисля тъкмо обратно – в нашите изследвания на физическия свят проникнахме толкова далече, че откриваме безупречната хармония на света, която е в пълно съответствие с наличието на върховен универсален разум."

Една система на вярване (свързана с атеистичната официална наука) твърди, че Вселената е такава, каквато би трябвало да бъде, съгласно съществуващите физически закони. Че човечеството е случаен страничен (незадължителен) продукт на неживата природа. Че никакъв висш разум не е отговорен за съществуването на Вселената и не е в състояние да ѝ влияе.

Друга система (наречена "интелигентен дизайнер на света", а също така всички основни религии) твърди, че Вселената е възникнала по предварителен план – смислена, изпълнена с информация, дело на върховен създател, който е имал предвид появата на хората, когато е съставял дизайна на Вселената.

"Свръхестествените" хипотези, обясняващи създаването на Вселената от някакъв си висш интелигентен разум или външна интелигентна суперцивилизация, не могат да бъдат приемани сериозно, защото, честно казано, това не са научни теории. Те не обясняват механизма на сътворението и не съществува начин да бъдат доказани.

Християнската религия основно казва: "Бог го направи, само Бог знае как го направи." Както всички други религиозни вярвания, християнството изисква сляпа вяра в неща, които не могат да бъдат доказани. Всички основни религии са много стари, примитивни и базирани на твърдения на хора, описани преди хиляди години – без доказателства за тяхната вярност, освен самите "свети" писания.

Във времето на космическите полети и компютрите изглежда много странно, че стотици милиони, даже милиарди религиозни хора (много от тях с добро образование) вярват в такива примитивни, детски истории. За щастие нещата вървят към подобрение, особено сред младата генерация хора. В продължение на десетилетия задавах въпроса за вярата в Бога на стотици млади хора от християнските държави. Уважавам религиозните вярвания на мюсюлманите и другите религиозни групи, но ако зададеш такъв въпрос на мюсюлманин, можеш да получиш нещо в отговор в мутрата си – те са много чувствителни по отношение на религиозните си вярвания и не бива да бъдат обиждани. В 90% от случаите отговорът беше приблизително такъв: "Аз вярвам в съществуването на върховен интелигентен разум, универсална любов, който управлява света и нас самите. Но аз не вярвам в примитивните догми на църквата, не практикувам християнската религия, макар и да съм кръстен от родителите си."

Моят приятелски съвет към всички нерелигиозни хора е: Не обиждайте религиозните чувства на вярващите, оставете ги на мира, нека вярват в каквото искат. Това си е тяхно право.

Съвременната фундаментална наука е тотално атеистична. Този научен възглед е неразривно свързан с философията на материалистичния детерминизъм. Възгледът на учените атеисти се състои в това, че вярват в последователната причинно-следствена верига на събитията: всички събития във Вселената са предизвикани от по-ранни, които са предизвикани от други, още по-ранни... в една неразрушима верига, водеща назад до най-първата причинност – Големият взрив, единствено изключение от правилото. Единственото събитие, което не е предизвикано от по-ранно (защото няма нищо по-ранно). Нещо, породено от някакви мистериозни "флуктуации на физическия вакуум", който вакуум съществува извън времето или в някакво си "неопределено, виртуално време". Пълна бъркотия в мислите е такова твърдение!

Няма съмнение, че разбирането за началото на света е ахилесовата пета на съвременната фундаментална физическа наука. Откъде, по дяволите, е дошъл този Голям взрив? Той не може да е бил предизвикан от някакво предишно явление, защото, не е имало "по-рано". Този взрив стои като единствено изключение от правилото за причинността, която философите-материалисти смятат за абсолютна истина във всички други събития в историята на Вселената. Сътворението на Вселената само по себе си дискредитира този основен философски възглед. И учените атеисти се опитват да запълнят тази празнина в материалистическата философия с всичко друго, но не и с Бога. Когато става абсолютно ясно, че причината за такова начало трябва да бъде нещо извън нашето време-пространство, те настояват, че взривът е внедрен от това външно "нещо", принадлежащо към някоя по-широка структура на материята (Мултивселената). Ако обаче външната причина притежава свое течение на времето, то атеистичното изискване за причинността е запазено. Но проблемът "Какво е предизвикало ТОВА външно течение на времето" си остава, пренесен на друго структурно ниво на материята.

Очевидно логично е да се смята, че първопричината за съществуването на нашата Вселена не е нещо извън нашето време-пространство, а е вечно.

Думите на Дж. Холдейн – известен биолог от ХХ век, са добра илюстрация за такава философия: "Моят научен подход и разбиране на нещата във Вселената са атеистични. Така, когато поставям експеримент, предполагам, че нито Бог, нито ангел или дявол ще се намесят в хода на опита". Най-доброто популярно описание на съвременната мода за научно мислене може да се намери според мен в книгата на Карл Сейгън "Космосът".

Основните елементи на това мислене са:
• Неживата материя е първична и основна; живата е случаен продукт (незадължителен) в еволюцията на неживата материя: някаква случайна, щастлива комбинация на органични молекули, реализирана в първичния световен океан.
• Еволюцията, параметрите и формите на живота са абсолютно случайни и биха могли да бъдат различни в други условия; те се подчиняват на природните закони, валидни за неживата материя; зависят от условията на околната среда и от случайностите на естествения подбор.
• Животът е космически феномен (незадължителен) и може да се появи и съществува във всяка точка на Вселената, където има благоприятни условия за това. Извънземните интелигентни живи същества биха могли да бъдат много по-различни от нас, да имат различни генетични кодове, форми и размери, да са изградени от други химически елементи и така нататък.
• Човешкият мозък представлява нещо като суперсложен електронно-биологичен апарат, който би могъл (в по-напреднал стадий в еволюцията на нашата цивилизация) да бъде възпроизведен изкуствено. Човешките мисли са механичен, химически, биологичен и електрически продукт на мозъка. Човешката мисъл може да бъде предадена на друг мозък с помощта на материален носител със скорост, лимитирана от скоростта на светлината: с говор, писмено-визуално, чрез образи или мимики или с помощта на някакви мистериозни (непознати и неоткрити от науката още) биополета. Принципно не е възможно да се реализира моментален телепатичен контакт между два мозъка, разположени в различни отдалечени точки на време-пространството.
• Продължителността на човешкия живот може да бъде удължена значително чрез изкуствени методи. Човешката цивилизация може да съществува милиони и милиарди години и да бъде разпространена в Космоса.

Всички съвременни научни идеи, изброени по-горе, са абсолютно неправилни! Те окуражават учените да се насочват в грешни направления, а резултатът е огромно пилеене на пари и квалифициран труд. Тези думи са особено валидни за най-богато финансираната в света научна организация – НАСА.

Но не е толкова лесно да се изхвърли Бог от теоретичния апарат на фундаменталната наука – по-специално от така наречените теории на всичко. Под това име разбираме всеобхватна теория, която обяснява света във всичките му аспекти. Но как може да се разбере квинтесенцията на света, без Бога – най-висшата форма на първичната субстанция? Как може да се пренебрегва нещо, което стои в самата основа на света и да се очаква изграждането на "работеща" обединена теория за всичко?

Бог е разположен на самия връх на великия кръг на първичната субстанция (виж General Quantum Mechanics – III, Chapter I, Figure I-1 на сайта www.chukanovenergy.com). Бог контролира и въздейства върху света с помощта на средствата на своя универсален, висш и всеприсъстващ разум. Той е най-висшата форма на първичната субстанция, присъства във всички нейни форми и индивидуални образи. Бог не е създател на света, следователно, не е създател на природните закони и реда във Вселената. Светът е вечен и тленен едновременно: той съществува в ограничени по продължителност време-квантови цикли, които се повтарят вечно. Извън тези безкрайно повтарящи се цикли не съществува време, не съществува свят изобщо. Нито един от тези квантови затворени цикли не е предишен, сегашен или следващ, защото не съществ...

Още от Интересно

Пролетни гювечета

Необходими продукти 200 г краве сирене 200 г кре...

Brewed with love: реклама на бира имитира красивите фотосесии на бременни. С усмивка

Образът на сияеща жена, обгърнала корема си, в който носи още един живот… Виждали сме го на толкова красиви фотографии, нали? Немският пивовар B...

Третият кралски наследник проплака!

Ето че и третият кралски наследник проплака! Кейт Мидълтън роди момченце, бебето тежи 3.800 кг. От профила на двореца Кенсингтън в Туитър стана ясно, ...

"Другата" - романът за колежката, която разтърси света на Стефан

,,Другата‘‘ на писателя Васил Панайотов вече е факт. Въпреки че книгата още ,,пари‘‘, тя е една от най-обсъжданите на пазара. ...

Бейл, Вожняцки и Хардън представиха AlphaBOUNCE Beyond

В края на март adidas Running представи еволюиралия AlphaBOUNCE Beyond – силует, създаден да позволи на атлетите да надскочат собствения си поте...

Как да бъдеш Момичето: практични съвети от Лариса Ренар

Много е лесно да бъдеш в състоянието на Момиче. Защото момичето в теб не е изчезнало. Само трябва да го пуснеш на свобода! Жената „Момиче&...

Правилният начин да постигнем мечтаното латино дупе

Коя жена не иска да има стегнати, изваяни бедра и секси дупе? Сигурна съм, че всяка edna от нас, визуализира в съзнанието си точно така изглеждащи кра...

40 нюанса Япония: най-прекрасните неща, които можеш да видиш в страната на изгряващото слънце за 14 дни

Фотографът Андрю Алекейев решава да предприеме пътешествие до Япония със своята съпруга. Те отиват в страната на изгряващо слънце точно за 2 седмици ...

10 правила за справяне с хора, които са ви много ядосани

Изразяването на гняв е табу в съвременното общество. Не знаем как правилно да изразяваме негативните емоции, защото не сме свикнали да ги обсъждаме ил...

8 неща в дома ви, които предизвикват умора

Ако сте забелязали, че щом се приберете вкъщи, буквално оставате без сили и си мечтаете само да си легнете, не бързайте да обвините лошото време или н...