Личността според рождената дата - II част

Продължение на I част.


16 - Предпазлив и взискателен човек с жизнен, независим и услужлив характер. По природа е решителен, предвидлив, уверен в себе си, целенасочен в действията и решенията си. Отличава се с неочакваност в реакциите и поведението. Присъщи са му дадености като чувствителност, идеализъм, стремеж към открояване и търсене на изключителното в живота. Житейския му път е белязан от сравнително бавна еволюция. Родените на тази дата са морално-устойчиви хора, за които е характерна освободеността в мисълта и действията. Те са наблюдателни, взискателни и селективни в решенията и преценките си. Обикновено живеят живот по собствени правила и закони. Негативни аспекти: Егоцентризъм, инат, податливост на пороци и токсикомания. Вътрешни кризи или параноични тенденции. Повече или по-малко изразена повърхностност.

17 - Действен и обаятелен човек със силен, доминиращ характер. Умее да отстоява личните си цели и интереси. Притежава жизнен интелект, спонтанна мисъл и бързи действия. Отличава се с практичен усет, съобразителност, реализъм, упоритост и амбиции. Надарен е с творческа енергия и оригиналност, с развито въображение и устойчивост на влияния. Често е обект на неочаквана подкрепа и щастливи случайности. Това е материална личност с организаторски, лидерски и посреднически способности. Работоспособна е и бързо изпълнява ангажиментите си. Присъщи са й обществените пориви и цели, развития инстинкт за притежание и променливите настроения. Негативни аспекти: Инат и склонност към неорганизираност в действията. Демонстративност, безскрупулност, властолюбие. Импулсивност и склонност към необмислени действия.

18 - Смел, прям и борбен човек с отворено съзнание, стремеж към победа и към познания. Притежава силна воля, артистична душевност и обича да се налага. Отличава се с градивни/творчески способности, въображение и нестандартни идеи. Интуитивна и емоционална, личност, способна да оказва влияние върху другите. Трудно понася загубите или неуспехите и често се поддава на своя ентусиазъм, страсти или безгрижие. Целите и интересите на този тип хора обикновено са насочени към доходни начинания. Имат възможност за успешна професионална реализация в области като изкуства, политика, мода, архитектура, туризъм, социални дейности, изпълнителска власт. Житейския път на личността е белязан от върхове и спадове в битието и жизнения тонус. Негативни аспекти: Склонност към надценяване и крайности в поведението или към усложняване на личните отношения. Грешки в преценките.

19 - Жизнен и независим човек с доминиращо лично присъствие. Стреми се към налагане, надмощие и повече свобода в действията. Обикновено е подвластен на своето усърдие, страсти, импулсивност и амбиции. Склонен е към използване на всякакви средства за постигане на целите, желанията и интересите си. Родените на тази дата са хора с убедително поведение и авторитет. Те са борбени, смели, чувствителни и инициативни идеалисти, които понякога обичат да морализаторстват. Умеят да прикриват своите цели и намерения и проявяват влечение към риска. Податливи са на променливи вкусове и настроения. Негативни аспекти: Нетактичност и склонност към необмислени действия. Крайности в поведението, инат

20 - Човек с общителен и романтичен характер, стремящ се към справедливост и красота. Притежава градивно въображение и интелект, но често се нуждае от по-голяма избирателност и прозорливост по отношение на контактите или приятелската среда. Родените на тази дата са чувствителни и спонтанни хора с логически и аналитични способности. Трудно понасят самотата и зависимостта и понякога страдат от неразбирането на околните. Обикновено търсят стимули за Егото си под формата на идеал, водач, цел или опорна точка. Често се ползват от улеснения на ниво социално общуване, деца, чужди езици. Негативни аспекти: Напрегнатост, непрактичност, податливост на влияние. Липса на достатъчно увереност или самообладание.

21 - Тази рождена дата е показател за общителeн, амбициозен и рецептивен човек, който трудно се подчинява на условности и налагане. Добър стратег е и обича да се налага. Надарен е с развито въображение, естетизъм и богат интелект. Това е личност с естетичен усет и артистични заложби, стремяща се към образованост и нови познания. Взискателна е в личните взаимоотношения, но в контактите и общуването проявява отзивчивост, гъвкавост и коректност. Преди по-решителни действия родените на този ден често се нуждаят от солидарност, поощрение и насърчение. Личната им еволюция е свързана с добри възможности за материални успехи и утвърждаване в социалната сфера, в области като журналистика, бизнес, търговия, изкуства, култура, обществени отношения и др. Негативни аспекти: Театралничене и тенденция към възгордяване. Понякога - интимни връзки по интерес. Вътрешно напрежение, подозрителност, разпиляност в действията. В много случаи - комплекс за малоценност.

22 - Човек със силен, интуитивен и импулсивен характер, който разчита на собствени сили и възможности. Животът му обикновено преминава в зависимости и необходимост от разчитане на околните. Тази личност може да стигне до високо социално положение при съответстващо ниво на личностната еволюция и ако докаже способността си за интегриране в социалната среда. Родените на този ден притежават изострена чувствителност и високи амбиции. Стремят се към социална реализация и признание. Отличават се с нетрадиционно мислене, идеализъм и антиконформизъм. Творческите им способности и оригинални идеи се допълват от организаторски и изпълнителски умения или заложби, дисциплинираност, точност и коректност в отношенията. Целите и интересите им обикновено са насочени към обществена, общополезна, а понякога и към международна изява. Негативни аспекти: Инертност, скрупули, постоянно напрежение. Песимизъм, самоизяждане", чувство за изоставеност. Зависимост, уязвимост, неразбиране от околните.

23 - Родените на този ден са хора, отличаващи се с младежки дух, спонтанност, възприемчивост и развито въображение. Присъщи са им качества като работоспособност, приспособимост, съзидателен практицизъм, емоционалност и състрадание. Инициативни и уверени в себе си са, но обикновено се нуждаят от водач, идеал или отправна точка, които да им служат за стимул на Егото. Индивидът притежава атрактивна и общителна натура с артистична чувствителност и умение за изразяване. Интуитивен тип е и може да разчита на своите първи впечатления. Добре се справя в екипни/колективни дейности и занимания. Обича контактите с обществото. Проявява афинитет към работа с деца, към социални дейности и към изучаване на чужди езици. Не обича зависимостите и самотата, а взаимоотношенията му с околните често са обагрени от чувствителност и емоционалност. Негативни аспекти: Егоизъм, показност, снобизъм, стремеж към налагане. Прибързаност, самонадеяност, непредпазливост в действията или решенията.

24 - Тази рождена дата е показател за човек с неспокоен и атрактивен характер, който държи на личното си Аз. Отличава се със скромност, чувствителност и възприемчивост по отношение на хората и външната среда. Притежава шедра, импулсивна, често влюбчива натура и артистичен темперамент. Има развит инстинкт за притежание. Може да използва своите способности и заложби за успешна реализация в сферата на хуманитарни, социални или административни дейности и професии, в областта на изкуствата и литературата. Този тип хора се водят от конкретни и материални цели, проявявайки отзивчивост и методичност в работата си. Често се затрудняват пред необходимостта от избор в алтернативни ситуации, а животът им обикновено е изпълнен с промени. В битието на индивида ролята на майката или на определена жена могат да придобият важно за живота значение. Негативни аспекти: Неустойчивост, променливи настроения, прикритост. Пасивност и склонност към драматизиране на нещата.

25 - Родените на тази дата са възприемчиви хора с изобретателен, взискателен и интуитивен характер, със съзидателен и избирателен интелект. Отличават се с находчивост, деловитост, воля и издържливост, с доброта, щедрост, справедливост и съпричастност към чуждите проблеми. Този тип личности притежават експериментаторски дух и обичат да се отличават от околните. Способни са да дадат както най-доброто от себе си, така и да направят обратното. По природа са романтични и до голяма степен - фаталисти. Самостоятелни са, но често се раздвояват между своето свободолюбие и стремежа си към повече сигурност. Вибрацията на таза дата дарява със заложби за успешна реализация в области като сценични изкуства, спорт, туризъм, социални стратегии, обществена организация. Животът на родените на този ден обикновено е белязан от трудно извоювани успехи. Негативни аспекти: Прибързаност, нетърпение, колебания между ентусиазъм и енерция. Влечение към повърхностни или съмнителни неща. Понякога - проблеми, свързани със сексуалността или със склонност към токсикомания (дрога, алкохол).

26 - Човек с независима, рецептивна и емоционална натура, който се стреми към живот по собствени правила и закони. Надарен е със силен характер, с борбена, амбициозна, самопожертвувателна и артистична натура. Отличава се с действеност, общителност, взискателност и щедрост. Действията му често са мотивирани от желанието да ускори естествения ход на събитията. Характерни за родените на този ден са техният материализъм, инстинкт за притежание, чувство за принадлежност и организаторски способности. При тях въпросите във връзка с избора и ориентацията обикновено са предопределени от контекста на моментната ситуация и/или от заобикалящата среда. Рождената дата предполага добри възможности за достигане до високо положение в живота и кариерата. Перспективите за успешна реализация отвеждат към области като дребен и среден бизнес, изобразителни изкуства, музика, образование, хуманитарни дейности и професии. Негативни аспекти: Прибързаност, показност, податливост на влияние. Мнителност; склонност към изпиване" на чуждата жизнена енергия.

27 - Това е личност със самостоятелен и амбициозен характер, развито въображение и нестандартни идеи. Притежава управленски способности и оригинални идеи. Обикновено има възможност да се възползва от добри социални условия и влиятелна подкрепа. Във взаимоотношенията проявява взискателност и емоционалност, както и селективност в избора на среда, партньори и приятели по интелект. Родените на този ден имат интуитивен интелект и независим характер, не обичат да се налагат, но и не понасят да им се налагат. Надарени са с добра памет, реализаторски качества и умения. Отличават се със спонтанност, чувствителност и развито въображение. Присъщи са им качества като материализъм, неотстъпчивост и прагматизъм. Умеят да планират нещата и обичат да пътуват. В много случаи преследват личните си интереси. Имат възможности за успешна реализация в области като право, търговия, изкуства и др. Негативни аспекти: Безпокойство, склонност към вътрешни раздвоения и самоанализи. Нехайство към поведението си. Понякога - физическа леност и/или мания за преследване.

28 - Това е човек за когото са присъщи качества като отзивчивост, изпълнителност и диалогичност, чувственост, емоционалност и високи амбиции. Той притежава доминиращ характер, воля, неконвенционални цели и интереси. Стреми се към равновесие и опорна точка, но не му е чуждо влечението към силни усещания. Понякога, обаче зад жизнеността и добротата на тази личност се крие един затворен и потаен характер с неясни мотиви и намерения. Родените на този ден се стремят към превъзходство и материален просперитет. Взискателни са към близките и средата, в която живеят и са склонни към преувеличаване на проблемите си. Обичат другите да се съобразяват с мястото, положението и/или лидерските позиции, към които се стремят или заемат. Умеят успешно да преодоляват изпитанията и съперниците си. Негативни аспекти: Тенденция към надценяване, крайности и променливи настроения. Склонност към празни мечти и илюзии. Проблемна чувствителност и емоционалност. Дребнавост и неувереност в себе си.

29 - Човек с горда, артистична, амбициозна и щедра душа. Интелигентна, рецептивна и амбициозна личност, стигаща докрай в изпълнението на своите планове и идеи. Присъщи са й качества като борбеност, смелост и себеотрицание, всеотдайност и екипна съвместимост. Притежава силен дух и неспокоен темперамент, податлив на своите инстинкти - съзидателни или деструктивни, според случая. Във взаимоотношенията индивидът е отзивчив и може да бъде верен приятел и съюзник. Житейският път на този тип хора често е белязан от ситуации и състояния на изчакване, зависимости и подчиненост. Нуждаят се от конкретна работа или цел, които да поддържат личното им равновесие. Лесно се отдават на определена цел, работа или кауза. Надарени са с лидерски заложби и са способни да постигнат много успешна житейска реализация. Негативни аспекти: Непостоянство, избухливост, склонност към крайности, към подценяване и депресии. Нетърпение и недостатъчно устойчивост в личния или в обществения живот.

30 - Смела, предприемчива и уверена в себе си личност, която се грижи за външния си вид и поведение, обича удобствата и лесния живот. Характеризира се с жизненост, общителност, отзивчивост и лоялност в отношенията с другите. Стреми се към движение и личностно развитие, към налагане и признание на личните качества - понякога независимо от средствата и възможностите, с които разполага. Присъщи за индивида са качества като атрактивност, емоционалност, развито въображение, интуиция и категоричност в мненията. Родените на този ден са спонтанни хора с позитивна настроеност за живота и отдават приоритетно значение на междуличностните отношения. За тях дома и семейството са източник на грижи, но и на равновесие. Комуникативните умения и способността за работа с хора, публика и клиенти предполагат добри възможности за реализация в сферата на бизнес/търговия, сценични изкуства, журналистика, политика, медицина, образование. Негативни аспекти: Непредпазливост, склонност към разпиляване на енергия и към необмислени разходи. Инертност, но и страх да не бъде изместен от завоюваните позиции.

31 - Енергичен, делови, практичен, организиран и усърден човек с лидерски качества или заложби. Отличава се със съзидателност и добри идеи, със способност за бързи анализи, с компетентност и богати познания в определена област. Социално приспособим е и умее убедително да се изразява - устно, писмено или художествено. Притежава способности за интегриране в стабилни структури или институции. Има добри възможности за реализация в бизнес, обществена сфера, науки, изкуства. Родените на тази дата са горди и обективни хора с комбинативен, оригинален интелект и търговски усет. Нуждаят се от материална сигурност и гласуване на повече отговорности. Често търсят по-лесната или по-удобна работа и не обичат самотата. Помнят дълго както доброто, така и злото, което са им сторили. В живота им привилегировано значение често имат отношенията с жени. Негативни аспекти: Непостоянство, надценяване, прикритост и импулсивност. Склонност към самоизолация, възгордяване и нехайство. Ревност, инат, песимизъм. Уязвимост, липса на самодисциплина, финансова непредвидливост.

Източник: High View Art

Още от Интересно

Дневен хороскоп за неделя, 19 февруари

Добри утро! Последният ден от седмицата носи полъха на пролетта и усещане за ново начало, не мислите ли? Вижте какво ви очаква днес ТУК.  &nda...

Тенденции в грима, които трябва да забранят със закон

Гримът се използва от хилядолетия за подчертаване на красотата, отбелязване на традиции от различни народи, а днес вече е приеман и под формата на изк...

Малката внучка на Катето Евро се учи да готви

Внучката на Катерина Евро ще навърши на 19 март 2 години.  В мрежата актрисата сподели видео, в което малката принцеса помага на баба си в приго...

Тълковен речник на поведението на кучето

Кучетата са най-верните и страхотни домашни любимци. Веднъж спечелим ли сърцата им, те вечно ще ни обичат и ще ни бъдат признателни, че се грижим за т...

Днес са Месни заговезни - какви са обичаите и традициите за деня

Утре отбелязваме Месни заговезни. Празникът е винаги осем седмици преди Великден.   На трапезата днес трябва да има месни ястия. ...

Тълковен речник на поведението на кучето

Кучетата са най-верните и страхотни домашни любимци. Веднъж спечелим ли сърцата им, те вечно ще ни обичат и ще ни бъдат признателни, че се грижим за т...

Кой спорт е по-приятен с компания?

Да тренира заедно с приятел може да се окаже много тонизиращо и приятно. Освен, че ще си имаш компания, ще има и с кого да си говориш и евентуално да...

Зловещата тайна на един булчински салон

Булчински салон от дълги години пази зловеща тайна. Магазинът се намира в Мексико, като през витрината му гледа реалистична кукла-манекен - за ко...

5-те различни начина, по които хората дават и получават любов

Има 5 различни езика на любовта. Има 5 начина, по които хората дават и получават любов и изразяват емоциите си. Всеки човек е различен и има собствен ...

Бременна ли е този път Дженифър Анистън?

Неподражаемата Анистън най-сетне ще става майка. Баща на дългоочакваната й първа рожба е сценаристът и режисьор Джъстин Теру, с когото актрисата сключ...