ความหมายของสีดอกคาเนชั่น

ความหมายของสีดอกคาเนชั่น

ความหมายของสีดอกคาเนชั่น คือสีแห่งความรัก เป็นการบอกความรู้สึกว่ารักให้กับผู้ที่มอบให้ ดอกคาเนชั่นสีชมพู คือตัวแทนของความรักที่กำลังเบ่งบานเป็นสีชมพู

ดอกคาเนชั่นสีเหลือง คือตัวแทนของการอยากให้ง้อ เพราะสีเหลืองของดอกคาเนชั่นสื่อความหมายถึงการดูหมิ่นเหยียดหยาม ดอกคาเนชั่นสีขาว คือสีที่มักใช้เพื่อแสดงความยินดี ชื่นชม และแทนการขอบคุณ

ความหมายของสีดอกเบญจมาศ ดอกเบญจมาศสีแดง คือสีแห่งการแสดงถึงความรักที่มีให้ ดอกเบญจมาศสีเหลือง คือตัวแทนของโชค มักมอบให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า เพื่อแสดงถึงความโชคดี
ดอกเบญจมาศสีขาว คือความทรงเกียรติ ความซื้อสัตย์ จงรักภักดิ์ดี มักมอบให้กับเจ้านายหรือผู้มีพระคุณ

12 ราศี ที่ต่างกันออกไปแล้ว เรายังมีดอกไม้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวแทน 12 ราศีด้วยมาดูกันสิว่าราศีไหน มีดอกไม้ประจำราศี

เบญจมาศเป็นดอกไม้ตัวแทนชนชั้นสูง ราชวงศ์ หรือกษัตริย์ ทนนานและมีพลังฉลาดแฝงอยู่มากเป็นพิเศษ คนราศีมังกรจึงเต็มไปด้วยความฉลาด มีความคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน

ความหมายของสีดอกคาเนชั่น

The meaning of the color of the carnation is the color of love. It tells the feeling of love to the person who gives it. Pink carnations Represents love that is blooming in pink.

Yellow carnation Is a representative of wanting to reconcile Because the yellow color of the carnation means contempt. White carnations These colors are often used to express appreciation, appreciation, and instead of gratitude.

The meaning of chrysanthemum color. Red chrysanthemum Is the color of the love that is given Yellow chrysanthemum Is a representative of luck It is often given to older adults. To show good luck
white chrysanthemum Is the honor Honesty Be loyal Often given to the master or benefactor.

12 different zodiac signs already. We also have flowers that represent the 12 zodiac signs as well. Let’s see which zodiac sign. Has a flower of the zodiac.

Chrysanthemums represent aristocrats, royal families, or kings. They are long-lasting and possessing a very clever power. Capricorn people are full of intelligence. There is a plan, step by step.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google