ดอกหงอนไก่

ดอกหงอนไก่

ดอกหงอนไก่ ชนิดที่ต้นตั้งตรงช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก (หงอนไก่ไทย) และชนิดที่ดอกมีรูปทรงคล้ายหงอนไก่ (หงอนไก่ฝรั่ง) ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นพืชชนิดเดียวกันและอยู่ในวงศ์เดียวกัน (แต่ต่างสายพันธุ์) อีกทั้งยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นที่คล้ายกันอีกด้วย ส่วนสรรพคุณทางยาโดยรวมของทั้งสองก็คล้ายคลึงกัน

ดอกหงอนไก่ ต้นหงอนไก่ไทย มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาเขตร้อน ภายหลังได้กระจายพันธุ์ปลูกไปทั่วโลก โดยจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกฤดูเดียว มีอายุเพียง 1 ปี มีลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 40-150 เซนติเมตร

แตกกิ่งก้านเป็นสีเขียวแกมแดง ลำต้นมีลักษณะฉ่ำน้ำและมีร่องตามยาว เปลือกลำต้นมีทั้งสีแดงและสีเขียว แบ่งออกไปตามสายพันธุ์ ใบหงอนไก่ไทย ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมขอบขนาน รูปหอกยาว หรือรูปเส้นแกมใบหอก

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเรียวแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-18 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวและมักมีสีแดงแต้ม หรือเป็นสีแดงอมม่วง ใบตอนล่างจะมีขนาดใหญ่ ส่วนใบที่อยู่ส่วนยอดจะมีขนาดเล็กกว่า มีก้านใบยาวประมาณ 0.3-1.7 เซนติเมตร

An upright type, the inflorescence is cylindrical (Thai crest) and the flower-shaped type resembles a cockscomb. (Guava crest), both of which are the same plants and in the same family. (But different species) It also has a similar local name as well. The overall medicinal properties of the two are similar.

Thai cockscomb Native to tropical America Later cultivars were planted around the world. It is classified as a single-season herbaceous plant, only one year old, with erect stems about 40-150 centimeters high.

Branches are reddish green. The trunk is succulent and has longitudinal grooves. The trunk bark is both red and green. Divided by species, Thai crested leaves are single leaves alternately arranged. Characteristics of the leaves are elliptical, parallel, long lanceolate or lanceolate.

The tip of the blade is tapered. The base of the leaf is tapered. The edge of the leaf is smooth. The leaves are about 1-6 cm wide and 4-18 cm long. The leaves are green and often reddish in color. Or a reddish purple color The lower leaves are large. The leaves at the top are smaller. It has a petiole about 0.3-1.7 cm long.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google