พรรณไม้แก้ว

พรรณไม้แก้ว

พรรณไม้แก้ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แบ่งใบออกเป็นช่อๆ เป็นแผงใบจะเรียงสลับกันช่อหนึ่งจะประกอบไปด้วยใบย่อยประมาณ 4-8 ใบ ดอกสีขาวจะมีกลิ่นหอม

พรรณไม้แก้ว แก้วเป็นไม้พรรณที่ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกลำต้นสีขาวปนเทา ลำต้นแตกเป็นสะเก็ดเป็นร่องตามยาว การแตกกิ่งก้านของทรงพุ่มไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อเป็นแผง ออกใบเรียงสลับกัน

ขยี้ดูจะมีกลิ่นฉุนแรงขอบใบเรียงเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 ซม. ยาวประมาณ 3-6 ซม. ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั้นออกตามปลายกิ่งหรือยอด ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5-10 ดอก แต่ละดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ รีปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ด

การกระจายพันธุ์ แก้วมีถิ่นกำเนิดจากเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย มันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาได้

การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน คนไทยโบราณนิยมปลูกไว้เพื่อเป็นแนวรั้วบ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก การปลูกแบบนี้สามารถปลูกเป็นกลุ่ม หรือเป็นแถวก็ได้และสามารถตัดแต่งบังคับทรงพุ่มได้ตามความต้องการของผู้ปลูก

Glass plants are small to medium sized perennials. Divide the leaves into bunches The panel is arranged alternately, a bunch of leaves are composed of about 4-8 leaves, white flowers are fragrant.

Kaew is a small to medium sized perennial plant with a height of 5-10 meters, the trunk bark is white and gray. The trunk is scaly and groove lengthwise. The branching of the canopy is not very neat. The leaves are a bouquet of panels. The leaves are arranged alternately.

Crushed, looks to have a strong smell, the edges of the leaves are slightly wavy. The size of the leaves is about 2-4 cm wide, 3-6 cm long, a large bouquet of flowers. Short bunches out at the end of the branch or top One bouquet has 5 to 10 flowers, each with 5 petals, white, fragrant, full bloom, 2-3 cm wide, oval, oval, blunt tip, orange, inside with 1-2 seeds.

Distribution The glass is native to South Asia. Southeast Asia, China and Australia. It can adapt to the climate in the southern United States.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google