ต้นไผ่

ต้นไผ่

ต้นไผ่ เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วอีกทั้งยังสามารถนำมาประดับบ้านเรือนให้ดูสวยงามได้อีกด้วยซึ่งทั้งชาวไทยจีนและญี่ปุ่นมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันว่าต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามเหนือธรรมชาติ การปลูกไผ่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้อยู่อาศัย ทำให้สมาชิกในบ้านมีความตั้งใจจริงรู้จักเอาตัวรอดมีคุณธรรมเปรียบเสมือนลำไผ่ที่ตั้งตรงและแข็งแรงไม่กลัวลมและพายุ จึงไม่แปลกที่คนปลูกไผ่กัน

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของไผ่กันก่อนดีกว่า ไผ่หรือไผ่เป็นไม้พุ่มที่อยู่ในวงศ์ Poaceae ซึ่งเป็นหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงที่สุดในโลกและเติบโตเร็วที่สุดในตระกูลหญ้าด้วยซึ่งไผ่มีลักษณะเหมือนต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปีในกอลำต้นหรือที่เรียกว่ากิ่งมีตาเป็นปล้อง ๆ ลำต้นจะแตกแขนงออกจากใต้ดิน และส่งยอดอ่อนหรือที่เรียกว่า “หน่อ” ขึ้นมาเหนือพื้นดิน เราเรียกหน่ออ่อนนี้ว่าหน่อไม้

ใบไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นใบขนานกับความยาวของใบคล้ายกับหญ้าทั่วไป ส่วนล่างของใบมีกาบกิ่งที่ข้อ โดยปกติไม้ไผ่จะไม่ออกผลมากนัก ถ้ามันบานหลังจากนั้นไผ่ก็จะยืนต้นตาย เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ออกมาเติบโตเป็นไผ่รุ่นต่อไปเราจะเรียกเมล็ดที่งอกว่า “ขี้ไผ่” ส่วนต้นที่ตายแล้วเรียกว่า “ไผ่ตาย”

ทั่วโลกมีไม้ไผ่ประมาณ 90 สกุลมีมากกว่า 1,000 ชนิด แต่ในประเทศไทยมีประมาณ 30 ชนิดที่คนไทยนิยมเช่นไผ่ข้าวหลามไผ่ตงไผ่เหลืองรวก ไผ่ซางไผ่เลี้ยงไผ่ป่าไผ่ลำไมระลอก. ไร่ไผ่ซางไผ่ ฯลฯ

ต้นไผ่
ต้นไผ่

ต้นไผ่

Bamboo is another type of tree that Thai people are popular to plant in the area of ​​the house. Because it is a plant that is easy to grow, grows quickly, and can also be used to decorate houses to look beautiful as well Which both Thai, Chinese and Japanese people have similar beliefs that The bamboo tree is a symbol of supernatural elegance.

Planting bamboo will help strengthen the residents. It makes the members of the house truly determined, knows how to survive, has virtue, is like a straight and strong bamboo trunk, not afraid of the wind and storm. Therefore it is not strange that people grow bamboo together

First of all, let’s get to know the characteristics of bamboo better. Bamboo, or Bamboo, is a shrub belonging to the Poaceae family, which is the largest grass in the world. Tallest in the world And grows fastest in the grass family too In which the bamboo looks like an evergreen tree in Clump The trunk,

also known as the branch, is segmented with eyes in the joints. The trunk will branch out from the underground. And send the soft balance Also known as “shoots” came up above the ground. We call this young shoot “bamboo shoot”.

ต้นไผ่

The bamboo leaves are monocotyledons. The veins are parallel to the length of the leaves, similar to those of common grass. The lower part of the leaf is sheathed on the branches at the joints. Usually bamboo does not produce much fruit. If it blooms after that, the bamboo will stand and die.

In order for the seed that comes out to grow into the next generation of bamboo We will call the germinated seeds “Khai Phai”, while the dead plants are called “dead bamboo”.

Around the world, there are about 90 genera of bamboo, there are more than 1,000 kinds, but in Thailand there are about 30 kinds of which are popular among Thai people, such as bamboo, Khao Lam bamboo, Tong bamboo, Yellow bamboo, Ruak bamboo, Sook bamboo, Cultured bamboo, Bamboo forest, Lam Mai Ripple bamboo. Bamboo farm, Sang, Bamboo, etc.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google