ต้นบุนนาค

ต้นบุนนาค

ต้นบุนนาค หรือ สารภีดอย หรือ นาคบุตร เป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งมีดอกหอมอยู่ในวงศ์เดียวกับส้มโป่งและแดงติ้ว พบในอินเดียและศรีลังกา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สามารถพบได้ในป่าดงดิบริมลำธารในระดับความสูงไม่เกิน 6-700 เมตรสูงประมาณ 25-30 เมตรเป็นไม้เนื้อแข็ง

ลำต้นสีน้ำตาลใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแคบกว้าง 2-3 ซม. ยาว 7-12 ซม. ใบอ่อนมีสีแดง ดอกสีขาวกลิ่นหอมเย็นเป็นกระจุก 2-1 ดอกกลีบดอกรูปไข่กลับปลายกลีบมีรอยย่นเล็กน้อย เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงมน 1.5 ซม.

เป็นไม้ตระกูลเดียวกับชะมวงหรือส้มโป่งมะดาหรือมังคุดป่าเตียวแดงและต้นติ้วอยู่รวมกันเป็นหมู่ไม้ ไม้เหล็กมีความแข็งซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศ แมลงปอสามารถพบได้ในอินเดียและศรีลังกา

ผลบุนนาคผลเป็นรูปไข่แข็งมากปลายโค้งงอปลายไม่แตกผิวมีจุดสีน้ำตาล กว้างประมาณ 2.5-3.5 ซม. ยาวประมาณ 4 ซม. ผลมีสีส้มหรือน้ำตาลอมม่วง มีเปลือกไฟเบอร์พันรอบ

และมียางเหนียวหยดกลีบเลี้ยงหนา 4 กลีบที่โคนจะติดและจะขยายคลุมผล ภายในผลมีเมล็ด 1-4 เมล็ดในขณะที่เมล็ดบุนนาคมีเมล็ดแบนและแข็ง น้ำตาลเข้ม

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค

Bonag or Sarapee Doi or Nakabutra is a hard woody plant with fragrant flowers in the same family as Pong Orange and Red Tiu. Found in India and Sri Lanka. Is a large perennial Can be found in the rainforest along the stream at an altitude of not more than 6-700 meters, about 25-30 meters high, hardwood.

Brown trunk Single leaves alternate The narrow, parallel edge, 2-3 cm wide, 7-12 cm long, the young leaves are red. Fragrant white flowers, cool into clusters of 2-1 flowers, oval petals back The tip of the petals are slightly wrinkled. The stamens are about 1.5 cm long, the calyx is rounded, 1.5 cm.

Is the same family as Chamuang or Pong orange Mada or wild mangosteen Tiew Daeng and Ton Tiu are grouped in the wood. Iron wood is hard, which is available in many countries. The dragonfly can be found in India and Sri Lanka.

Bunnag fruit, the fruit is oval, very hard, the tip is curved, the tip does not crack, the skin has brown spots. It is about 2.5-3.5 cm wide and about 4 cm long, the fruit is orange or purple-brown. There is a fiber shell wrapped around it.

And with sticky rubber drops 4 thick calyx at the base are attached and will expand to cover the fruit. Within the fruit there are 1-4 seeds, while the bunnag seeds are flat and hard seeds. Dark brown

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google