ต้นบัวหิมะ

ต้นบัวหิมะ

ต้นบัวหิมะ (Xue Lian Guo) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Smallanthus sonchifolius หรือเป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า Yacon (ผลไม้แห่งเทพเจ้า) ซึ่งเป็นพืชในตระกูลทานตะวัน Nandes อเมริกาใต้ที่ชาวอินเดียแดงใช้เป็นอาหารแบบดั้งเดิมเมื่อนานมาแล้วความสูงของต้นประมาณ 2-3 เมตร

หัวของพืชชนิดนี้คนในประเทศจีนเรียกมันว่า Xue Lian Guo ถ้าแปลตามตัวอักษรก็หมายความว่าผลของบัวหิมะของจีนมองว่ามันเป็นผลไม้ที่นั่นแม้ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของรากที่เกิดขึ้นในดินก็ตาม เข้าใจว่าเรียกว่าเพราะนิยมรับประทานสดเช่นเดียวกับผลไม้นั้น

บัวหิมะ (Xue Lian Guo) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Smallanthus sonchifolius หรือเป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า Yacon (ผลไม้แห่งเทพเจ้า) ซึ่งเป็นพืชในตระกูลทานตะวัน เชื้อสายอเมริกาใต้ที่ชาวอินเดียแดงใช้เป็นอาหารดั้งเดิมเมื่อนานมาแล้ว ความสูงของพืชประมาณ 2-3 เมตร

เมื่อโตเต็มที่จะแทงดอกสีเหลืองประมาณ 4-5 ดอกก่อนปลูกซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวมันเทศมาก มันผิดกับความหนาแน่นของแป้ง มีน้ำมากกว่ามีรสหวานเฉพาะตัวที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่น บัวหิมะ (Xu Lian Guo) พืชหัวนี้เริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในมณฑลยูนนานของจีนทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของตลาดได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และจากแคมเปญการตลาดในโครงการสานต่อที่รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมทำให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการประมวลผลในรูปแบบต่างๆ

ต้นบัวหิมะ
ต้นบัวหิมะ

ต้นบัวหิมะ

The Snow Lotus (Xue Lian Guo) is scientifically known as Smallanthus sonchifolius, or it is known in English as Yacon (the fruit of the gods), a plant in the sunflower family. The South American Nandes that Red Indians have been using as traditional food long ago The height of the plant is about 2-3 meters.

Tubers of this plant People in China call it Xue Lian Guo If translated literally It means that the fruit of the Chinese snow lotus see it as a fruit over there, even though it is a part of the roots that occur in the soil. Understand that this is called Because it is popular to eat fresh Like that fruit

The Snow Lotus (Xue Lian Guo) is scientifically known as Smallanthus sonchifolius, or it is known in English as Yacon (the fruit of the gods), a plant in the sunflower family. South American descent that Red Indians have been using as a traditional food a long time ago. The height of the plant is about 2-3 meters.

When fully grown, about 4-5 yellow flowers will be prickled before planting, which looks like a very sweet potato head. It is wrong with the density of the starch. Has more water than It has a unique sweet taste that is different from other plants. Snow Lotus (Xu Lian Guo), this tuber plant began to grow more and more.

In Yunnan Province of China This is because the market demand has expanded widely throughout the country. And from the marketing campaign in the Sannong project that the government supports and promotes, it has become an agricultural industry. With it being processed in different ways

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google