ต้นดอกแก้ว

ต้นดอกแก้ว

ต้นดอกแก้ว เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดอกช่อออกเป็นช่อเรียงสลับช่อใบมีประมาณ 4-8 ใบดอกสีขาวมีกลิ่นหอม

ชื่อท้องถิ่นอื่น: กะมูนิง (มลายูปัตตานี) แก้วขาว (กลาง) แก้วไข่ (ยะลา) แก้วพริก (เหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) พริก (ลำปาง) และตาลายแก้ว (เหนือ)

แก้วเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 5-10 เมตรเปลือกลำต้นสีขาวปนเทา ลำต้นเป็นเกล็ดและเป็นร่องตามยาว การแตกกิ่งก้านทรงพุ่มไม่เรียบร้อยมาก ใบเป็นแผงเป็นช่อ ใบจะออกเรียงสลับ หนึ่งพวงประกอบด้วยใบประมาณ 4-8 ใบ

ใบมีสีเขียวเข้ม ขยี้ดูจะมีกลิ่นแรงขอบใบเรียบหยักเล็กน้อยขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 ซม. ยาว 3-6 ซม. ดอกช่อใหญ่ ช่อสั้น ๆ ออกที่ปลายกิ่งหรือยอดช่อหนึ่งมี 5-10 ดอก

แต่ละดอกมี 5 กลีบสีขาวกลิ่นหอมบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. ผลรูปไข่ปลายทู่สีส้มด้านใน 1-2 เมล็ด

ต้นดอกแก้ว
ต้นดอกแก้ว

ต้นดอกแก้ว

The glass flower is a small to medium sized perennial. A bouquet of leaves in a bouquet of leaves arranged alternately, a bouquet of leaves, about 4-8 leaves, white flowers, fragrant.

Other local names: Kamuning (Malay, Pattani), Kaew Khao (middle), Kaew Khai (Yala), Kaew Chili (North), Kaew Lai (Saraburi), Chili (Lampang) and Ta Lai Kaew (North).

Kaew is a small to medium sized perennial plant with a height of 5-10 meters, the trunk bark is white and gray. The trunk is scaly and groove lengthwise. The branching of the canopy is not very neat. The leaves are a bouquet of panels. The leaves are arranged alternately. One bunch consists of about 4-8 leaves.

The leaves are dark green. Crushed, looks to have a strong smell, the edges of the leaves are smooth, slightly wavy The size of the leaves is about 2-4 cm wide, 3-6 cm long, a large bouquet of flowers. Short bunches out at the end of the branch or top One bouquet has 5-10 flowers.

Each flower has 5 petals, white, fragrant, full bloom, 2-3 cm wide, oval fruit, blunt tip, orange color, inside 1-2 seeds

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google