ต้นลําดวน

ต้นลําดวน

ต้นลําดวน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Melodorum fruticosum Lour.) มีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่าหอมนวล (ภาคเหนือ) ดอกลำดวน (อีสาน) เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นไม้มงคลของจังหวัดศรีสะเกษนอกจากนี้ดอกหอมยังเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอีกด้วย

ลำดวนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 5 ถึง 20 เมตรไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปกรวยทึบมีเปลือกสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 5-11.5 ซม.

ดอกมีกลิ่นหอมนุ่ม ออกเดี่ยวตามซอกใบปลายกิ่งกลีบดอกหนาและแข็ง 3 กลีบด้านนอกแผ่ออกด้านใน 3 กลีบชิดกันเมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. ผลเป็นกลุ่มกลมประมาณ 0.6 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสีเขียวเมื่อสุกสีดำรสเปรี้ยวหวาน

ผลเป็นผลสดมีเนื้อ ออกเป็นกลุ่มผลมีประมาณ 15-27 ผลมีลักษณะกลมรีรูปไข่หรือกลมผลมีสีเขียว ผลกว้าง 0.5 นิ้วยาว 0.5-1 ซม.

เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และผลสุกมีสีน้ำเงินและดำมีคราบสีขาว. ภายในผลมีเมล็ด 1-2 เมล็ดสามารถนำมารับประทานได้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. ติดผลเดือนมกราคม – มีนาคม

ต้นลําดวน
ต้นลําดวน

ต้นลําดวน

Lamduan (Scientific name: Melodorum fruticosum Lour.) Is known in the local language as Hom Nuan (North). Lamduan (Isan) is a type of flower that is native to Southeast Asia. And is a sacred plant of Sisaket Province In addition, fragrant flowers are also the flowers of Mae Fah Luang University. And Sisaket Rajabhat University as well

Lamduan is a medium-sized tree with a height of 5 to 20 meters, not deciduous. The canopy is conical, dense, with a brown bark. Leaves are scaly, single, alternating, oblong or lanceolate, width 2.5-4 cm, length 5-11.5 cm.

The flowers are soft and fragrant. Single out in the axillary, at the end of the branch The petals are thick and hard, 3 outer petals spread out, the inner 3 petals close together when blooming, about 2 cm in diameter, the result is a round group, about 0.6 cm in diameter, green when ripe, black, sweet and sour taste.

The result is a fresh fruit with meat. Group out The fruit is approximately 15-27 of the fruit is round, oval, oval or round, and the fruit is green. The fruit is about 0.5 inches wide and 0.5-1 cm long.

When it is old, it will turn red. And the ripe fruit has blue and black with white stains. Within the fruit there are 1-2 seeds that can be eaten It has a sweet and sour taste. The stalk is about 1 cm long, with fruit from January to March.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google