ต้นกล้วย

ต้นกล้วย

ต้นกล้วย เป็นไม้ล้มลุกในสกุล Musa มีหลายชนิดในสกุล บางชนิดออกหน่อ แต่บางชนิดไม่ออกใบแบนขนาดใหญ่ก้านใบด้านล่างมีกาบยาวห่อรวมกันเป็นก้าน ออกดอกที่ปลายลำต้นเป็นกะหล่ำปลี

และมักจะยาวเท่างวงหวีซึ่งเรียกรวมกันว่ากลุ่มของพืชบางชนิดมีลำต้นคล้ายปาล์ม ใบเรียงเป็นแถวคล้ายพัดคล้ายกล้วย (Ravenala madagascariensis) แต่ความจริงแล้วเป็นพืชในสกุลอื่น นั่นไม่ใช่ทั้งปาล์มและกล้วย

กล้วยเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ ทุกส่วนที่อยู่เหนือดินของกล้วยเติบโตมาจากส่วนที่เรียกว่า “หัว” หรือ “เหง้า” โดยปกติต้นกล้วยจะมีความสูงและแข็งแรงพอสมควร เข้าใจผิดว่าเป็นต้นไม้แท้จริงแล้วส่วนที่คล้ายลำต้นคือ “pseudostem” ใบของกล้วยประกอบด้วยก้านใบและก้านใบ

โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบ การหุ้มที่หนาแน่นทำให้เกิดลำต้นเทียม มีหน้าที่ในการชูลำต้นพยุงต้นให้ตั้งตรงและมีลักษณะเหมือนต้นไม้ เมื่อแรกเติบโตขอบของกาบจะถึงกันคล้ายท่อ เมื่อใบใหม่งอกขึ้นตรงกลางลำต้นเทียมขอบของกาบจะแยกออกจากกัน

พันธุ์กล้วยแตกต่างกันไปมากขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสูงประมาณ 5 เมตร (16 ฟุต) จาก ‘แคระคาเวนดิช’ ซึ่งสูงประมาณ 3 เมตร (10 ฟุต) ถึง ‘กล้วยหอมทอง’ (Gros Michel) ‘ประมาณ 7 ม. (23 ฟุต) ขึ้นไป

ใบแรกงอกจะเป็นเกลียวก่อนที่จะแพร่กระจาย ยาวได้ถึง 2.7 ม. (8.9 ฟุต) และกว้าง 60 ซม. (2.0 ฟุต) ใบไม้สีเขียวฉีกขาดง่ายตามแรงลม ทำให้บางครั้งดูเหมือนใบเฟิร์นรากเป็นระบบราก กระจายไปทางด้านกว้างมากกว่าแนวตั้งแนวลึก

ต้นกล้วย
ต้นกล้วย

ต้นกล้วย

The banana tree is an herbaceous plant in the genus Musa. There are many types in the genus. Some species produce shoots, but others do not produce large, flat leaves, and the lower petioles are long sheaths wrapped together into a stem. Flowering at the end of the stem is cabbage

And often long as a proboscis with a comb, collectively known as a group of plants, some with palm-like stems. The leaves are arranged in rows like a fan, like a banana (Ravenala madagascariensis), but in fact, it is a plant of another genus. That is not both the palm and the banana.

Bananas are a large herbaceous plant. Every above-ground part of the banana grows from the so-called “tuber” or “rhizome”. Usually the banana plant is fairly tall and strong. Mistaken for a tree Indeed, the stem-like part is the “pseudostem”. The leaves of the banana consist of the petiole and the lamina.

The base of the petiole spread out into a bract. The dense cladding creates artificial stems. Has the function of raising the stem Support the plant to stand upright and look like a tree. When first growing, the edges of the cladding will reach each other like a pipe. When a new leaf grows in the center of the artificial stem The edge of the cladding will be separated from each other.

Banana varieties vary greatly depending on the cultivar and environment, typically approximately 5 m (16 ft) tall, from the ‘Dwarf Cavendish’, which is about 3 m (10 ft) high to the ‘Golden Banana. (Gros Michel) ‘, about 7 m (23 ft) or more.

The first sprout leaves are spiraled before spreading. They can be up to 2.7 m (8.9 ft) long and 60 cm (2.0 ft) wide. Green leaves, easily torn by the wind. Making it sometimes look like a fern leaf The root is the root system. Spreading on the broader side rather than deep vertical

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google