ต้นยางอินเดีย

ต้นยางอินเดีย

ต้นยางอินเดีย หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Rubber Plant มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ficus elastica เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ถ้าปลูกในดินโดยทั่วไปจะสูงเท่าต้นไทร เพราะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

แต่เมื่อปลูกในกระถางที่มีพื้นที่ จำกัด ก็ จำกัด การปลูกเช่นกัน กลายเป็นต้นไม้เล็ก ๆ และเติบโตอย่างช้าๆ และกลายพันธุ์เป็นคนแคระในที่สุดการมีขนาดเล็กเช่นนี้ก็สามารถปลูกในบ้านได้เช่นกัน

ต้นยางอินเดียเป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตเร็วมากสามารถผลิใบใหม่ได้เกือบทุกวัน สามารถสูงได้ถึง 25 ม. ถ้าย้ายปลูกลงดินจะสูงได้ถึง 2-3 ม. และถ้าย้ายปลูกในกระถางไม่ผลัดใบลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนของลำต้นจะมีน้ำยางสีขาว ด้วยขนาดใบที่ใหญ่พอ ๆ กับฝามือมันเรียบและเป็นมันและรูปแบบของต้นยางอินเดียมีรูปทรงที่สวยงาม

จึงเป็นที่นิยมนำมาปลูกกันต้นยางอินเดียมีหลายพันธุ์เช่นยางอินเดียใบดำ ต้นยางอินเดียแคระหรือยางไม้อินเดียใบด่างเป็นต้น แต่สำหรับพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกในบ้านคือต้นยางอินเดียที่มีใบดำ เนื่องจากสีเข้มของใบไม้จะช่วยตัดกับสีโทนสว่างทำให้ห้องไม่เรียบจนเกินไป

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย

ต้นยางอินเดีย

Indian rubber tree Or the English name Rubber Plant has the scientific name Ficus elastica is a large perennial tree. If grown in the ground, it will generally grow as tall as banyan. Because they are in the same family

But when planted in a pot with the confined space, it is limited to growing as well. Become a small tree and slowly grow. And mutated as a dwarf in the end Being so small like this can be grown inside the house as well.

The Indian rubber tree is a very fast-growing perennial, capable of producing new leaves almost every day. Can be up to 25 m high, if transplanted into the soil can be up to 2-3 m high and if transplanted in a pot Not deciduous The trunk is dark brown. Every part of the trunk will have white latex. With a leaf size that is as large as the hand cap It is smooth and glossy and the form of the Indian rubber tree has a beautiful shape.

Therefore it is popular to be planted together There are many varieties of Indian rubber trees, such as Indian rubber trees, black leaves. Dwarf Indian Rubber Tree Or Indian rubber trees, spotted leaves, etc., but for the most popular varieties to be planted in the home is the Indian rubber tree with black leaves. Because the dark color of the leaf helps to contrast the color with the bright tone, making the room not too smooth

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google