ดอกบัวผุด

ดอกบัวผุด

ดอกบัวผุด หรือที่คนใต้มักเรียกกันว่า บัวตูม มีชื่อสามัญว่า Sapria Himalayana และชื่อวิทยาศาสตร์คือ Sapria himalayana Griff. พบในป่าดิบตั้งแต่แหลมมลายูลงไป และในไทยพบที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดอกบัวผุดเป็นพืชกาฝากที่อาศัยน้ำเลี้ยงจากรากของเถาวัลย์น้ำอย่าง เครือเขาน้ำหรือส้มกุ้ง ไม่มีลำต้น ไม่มีใบ มีเพียงดอกสีแดงประแต้มเหลืองใหญ่ราว 10 เซนติเมตร โผล่ขึ้นมาจากดินเท่านั้น เป็นดอกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีกลิ่นที่เหม็นมาก ลักษณะคล้ายกับหม้อขนาดใหญ่มีกลีบหนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร

ดอกบัวผุด เป็นกาฝากชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่บนรากของพืชจำพวกเถาองุ่นป่า (Tetrastigma) ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ย่านไก่ต้ม มีลักษณะเด่นที่ดอกซึ่งเป็นดอกเดียวขึ้นจากพื้นดินมีขนาดใหญ่ มีกลิ่นเหม็นมาก ให้เห็นระหว่างฤดูฝน ระหว่างพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม

ดอก ตูมอยู่จะคล้ายกับหม้อขนาดใหญ่มีกลีบหนาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 70-80 เซนติเมตร ที่โคนของดอกมีกลีบนำสีน้ำตาลอมเหลืองเรียงสลับซับซ้อนกันอยู่มาก ภายในดอกจะมีแผ่นแบนคล้ายจาน ด้านบนมีปุ่มคล้ายหนามแหลมจานนี้จะซ้อนเกสรตัวผู้และรังไข่ไว้ด้านล่าง ดอกจะบานอยู่ได้เพียง 4-5 วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ ดำเน่าไป ดอกบัวผุดพบใน อำเภอพนม บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ในจังหวัดสุราษฎ์ธานี ซึงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดอกบัวผุด

Phut lotus , or what people in the south are often referred to as Bua Tum, has the common name Sapria Himalayana and its scientific name is Sapria himalayana Griff. Found in the evergreen forests from Malaya down to And in Thailand found at Khao Sok National Park, Phanom District, Surat Thani Province Lotus Phut is a parasitic plant that relies on the water from the roots of the water vine. Kee Khee, or Somkong, has no stems, no leaves, only 10 centimeters large red-dotted flowers emerge from the soil. It is the largest flower in the world and has a very bad smell. It looks like a large pot with thick petals. They are approximately 50 – 100 centimeters in diameter.

It is a type of parasite. It lives on the roots of wild vines. (Tetrastigma), which villagers call the district boiled chicken, has a distinctive flower, which is a single flower growing from the ground is large. Has a very bad smell Seen during the rainy season Between May and December

The flower buds are similar to a large pot with thick petals, 70-80 cm in diameter. Inside the flower is a flat plate like a plate. The top has a spike-like button, this plate overlaps the stamens and ovaries below. The flowers will bloom for only 4-5 days only, after which they will gradually black and rot. Lotus flowers are found in Phanom district on Khao Sok National Park area. In Surat Thani province Which is the flower of Surat Thani Province.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google