ราตรี

ราตรี

ราตรี หรือ หอมดึก กำเนิดในทะเลแคริบเบียน เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae ใบรูปใบหอกแคบเรียบเป็นมันเงาดอกย่อยเป็นท่อสีขาวกลีบดอกท่อบางบานตอนกลางคืนกลิ่นหอมแรง

มักส่งกลิ่นในเวลากลางคืนผลค่อนข้างกลมสีขาวมีเมล็ดจำนวนมากผลสุกหากรับประทานจะทำให้คลื่นไส้ปวดศีรษะอาเจียนประสาทหลอนใจสั่นระคายเคืองเยื่อบุลำไส้เล็ก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อการย่อยอาหารในตอนกลางคืน แต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าควรเตือน. สมาชิกทั้งหมดของครอบครัว Solanaceae มีสารพิษซึ่งเป็นกลุ่มของอัลคาลอยด์ที่เรียกว่าโซลานีน แม้ว่าพืชบางชนิดในวงศ์นี้สามารถรับประทานได้โดยไม่ทำให้เจ็บป่วย

ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมีรายงานว่าหายใจลำบากเมื่อสูดดมกลิ่นดอกไม้บานจำนวนมากพร้อม ๆ กันพืชสกุล Cestrum มีกรดคลอโรเจนิก ซึ่งสารนี้อาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบของกลางคืน

สารสกัดจากพืชมีฤทธิ์ยับยั้งยุง แต่ไม่เป็นพิษต่อปลา สารสกัดจากพืชทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในปลาน้ำจืดเมื่อมีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นที่ถึงตาย

ไนท์ไลฟ์เป็นพืชที่เติบโตในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาใต้จีนตอนใต้และตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ในบางประเทศเป็นวัชพืชใน AUGLAND นิวซีแลนด์ จัดเป็นวัชพืชชนิดร้ายแรง

ราตรี
ราตรี

The night or night aromatic, native to the Caribbean is a plant of the Solanaceae family. Leafy, lanceolate, narrow, smooth, shiny, flowers, sub-tubular, white tubular, thin tubular petals Blooming at night, strong fragrance

Often smelly at night The fruit is quite round, white, with many seeds, ripe fruit, if eaten, causes nausea, headache, vomiting, hallucinations, palpitations, irritation of the small intestine mucosa. Popularly grown as an ornamental plant

No data on digestion toxicity of the night. But there is reason to believe that it should be warned. All members of the Solanaceae family contain the toxin, a group of alkaloids called solanine. Although some plants of this family can be eaten without causing illness.

People with asthma have been reported to have difficulty breathing when they breathe in the scent of large numbers of blossoming flowers simultaneously.Plants of the genus Cestrum contain chlorogenic acid. In which this substance may be related to the effects of night

Plant extracts show inhibitory effects of mosquitoes, but are not toxic to fish. Plant extracts induced hematological changes in freshwater fish when concentrated less than lethal concentrations.

Nightlife is a plant that grows in tropics and subtropical all over the world. Including Australia, New Zealand, South Africa, Southern China and the South of the United States. In some countries it is a weed in AUGLAND, New Zealand. Classified as a serious weed

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google