ผักตบชวา

ผักตบชวา

ผักตบชวา เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู สามารถดำรงอยู่ได้ในทุกสภาพน้ำมีถิ่นกำเนิดในลุ่มน้ำอเมซอนในอเมริกาใต้มีดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป มีชื่อเรียกในท้องถิ่นดังนี้ผักปอดขี้โรคผักตบชวาผักยวผักอีผักโขม

ผักตบชวา ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนำเข้าจากชวาเป็นไม้ประดับที่สวยงาม ขณะเยี่ยมชมหมู่เกาะอินเดียตะวันออกกับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีราชินี

เมื่อปี พ.ศ. 2439 พระนางได้ทอดพระเนตรนางกำนัลตลอดจนเจ้านายฝ่ายในของสุลต่านชวาใช้ดอกไม้ของพืชชนิดนี้ทัดหู มีความสวยงามของสีม่วงอมน้ำเงินมีดอกขนาดใหญ่ จึงสั่งให้เก็บผักตบชวามาปลูกในประเทศไทยจำนวน 3 ต้น

พร้อมกับนำน้ำกลับจากท้องถิ่นจำนวน 10 ปิ๊ปเพื่อหลีกเลี่ยงผักตบชวาเมื่อเร็ว ๆ นี้ผักตบชวาถูกนำไปยังเกาะชวาจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคม โดยเริ่มแรกใส่อ่างดินหน้าสนามวังสระปทุมผักตบชวาเติบโตและอุดมสมบูรณ์

แม้จะเปลี่ยนน้ำแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีจนบานเพียง 1 เดือนและมอบดอกตูมให้เจ้านายและข้าราชบริพารคนอื่นปลูกโดยใช้เวลาเพียง 6 เดือน ต้องนำไปปล่อยทิ้งไว้ที่คลองสามเสนหลังวัง

ควบคู่ไปกับคลองอื่น ๆ เช่นคลองเปรมประชากรคลองผดุงกรุงเกษมในระยะแรกคนไทยใช้ดอกผักตบชวาทัดหูเพื่อความสวยงาม แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากมีการแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

ผักตบชวา
ผักตบชวา

ผักตบชวา

Hyacinth is a multi-season herbaceous plant. Able to survive in any water conditions Native to the Amazon Basin in South America, it has light purple flowers like a bouquet of orchids. And it reproduces quickly to become a serious weed in common water bodies. Local names are as follows: lung vegetables, scum, disease vegetables, water hyacinth, yawa vegetables, e rocky vegetables, puffed vegetables.

Water hyacinth was imported to Thailand in 1901, during the reign of King Rama V, it was imported from Java as a beautiful ornamental plant. While visiting the East Indies with Her Majesty Queen Saowapa Phongsri Queen

When the year 2439 Her Majesty Saw the maid of honor As well as the inner boss of the Java sultan used the flowers of this plant to the ears. It has the beauty of bluish purple with large flowers. Therefore ordered to collect 3 hyacinths to be planted in Thailand

Along with bringing back the water from the local area for 10 pips to avoid water hyacinths By that time, water hyacinth was recently brought to Java from the Netherlands, the colonialist. By first starting to put the soil basin in front of the Wang Sa Pathum field The hyacinth grows and grows abundantly.

Even after changing the water, it grows well until it blooms for just 1 month and has given buds to other lords and courtiers to plant with just 6 months. Must be left to leave at Klong Samsen after the palace

Along with other canals such as Klong Prem Prachakorn, Khlong Phadung Krung Kasem In the early stages, Thai people used the flowers of water hyacinth on their ears for beauty. But after a while it declined in popularity Because of the rapid spread of species

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google