ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง เป็นพืชในตระกูลผักบุ้ง (Convolvulaceae) พบทั่วไปในเขตร้อน และเป็นผักที่คนในท้องถิ่นเช่นไทยเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและกานานิยมรับประทานเป็นอาหาร ผักบุ้งไทยนำมาประกอบอาหารมี 3 พันธุ์ ได้แก่ ผักบุ้งไทยผักบุ้งไฟแดงและผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทยมักปลูกในน้ำเพราะเติบโตบนบกได้ดีกว่า ผักบุ้งปลูกในดินเพราะต้องการสารอาหารจากดินมากขึ้น

สายพันธุ์ผักบุ้ง

  • ผักบุ้งจีนที่ขึ้นบนบกลำต้นและใบสีเขียวอ่อนมียางน้อยกว่าผักบุ้งไทยเป็นผักบุ้งจีนที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายเพื่อการค้า ในอินโดนีเซียนิยมใช้ผักบุ้งลวกจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วในมาเลเซียมีผักบุ้งผัดกะปิ ซึ่งยังพบในภาคใต้ของประเทศไทยนิยมใช้สำหรับผัดผักบุ้งไฟแดง ใส่โจ๊กฮอนสุกี้ยากี้กินกับหมู ลวกจิ้มพระราม.
  • ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งจีนเป็นผักบุ้งที่เติบโตในน้ำทนต่อน้ำท่วมในประเทศไทยใช้ทำแกงส้มแก่งเทโพผัดกะปิผักจิ้มน้ำพริกยำผักบุ้ง การใส่เย็นตาโฟการปลูกผักบุ้งไทยจะเป็นการเตรียมดินโดยปล่อยให้น้ำแห้ง ไถพรวนดินจากนั้นให้นำผักบุ้งมาปลูกตั้งเรียงกันเมื่อเริ่มแตกยอดจะค่อยๆปล่อยน้ำลงไปผักบุ้งจะโตเพื่อหนีน้ำ
  • ผักบุ้งนาลำต้นมีสีแดงยอดเรียวรสฝาดสามารถรับประทานกับลาบน้ำตกและอาหารอีสานอื่น ๆ
ผักบุ้ง
ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

Morning glory is a plant in the family morning glory. (Convolvulaceae) common in the tropics. And is a vegetable that local people such as Thailand, Vietnam, Cambodia, Malaysia and Ghana are popular to eat as food.

Thai morning glory is used for cooking, there are 3 varieties: Thai morning glory, field morning glory, and Chinese morning glory. Thai morning glory is often grown in water because it grows better on land. The morning glory is grown in the soil because it needs more nutrients from the soil.

Morning glory species

  • Chinese morning glory that grows on land Light green stems and leaves Less rubber than Thai morning glory It is a morning glory that is widely grown for commercial purposes. In Indonesia, it is used to make blanched morning glory and drizzle with spicy sauce In Malaysia, there are fried morning glory with shrimp paste. Which is also found in the southern part of Thailand It is commonly used for stir-fried morning glory with red light. Put in Jaw Hon Sukiyaki and eat with pork. Blanch it in Rama.
  • Thai morning glory or water morning glory It is a morning glory that grows in water, resistant to floods in Thailand, it is used to make sour soup, Kaeng Thepo, stir fried shrimp paste, dip vegetables, chili paste, yum, morning glory, put in Yentafo Thai morning glory planting will prepare the soil by allowing the water to dry. Plow the soil Then the morning glory plants to set up in a row, when it starts to break, will gradually release the water into the morning glory will grow to escape the water.
  • Morning glory Na trunk has a red color, slender shoots, astringent taste, can be eaten with Laab Namtok and other Northeastern food.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google