ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง เป็นไม้ล้มลุกเขตร้อนชนิดเดียวหรือหลายปีในวงศ์ Apiaceae มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกและอเมริกาใต้ แต่มีการปลูกกันทั่วโลก

ผักชีฝรั่งมีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ผักชีดอย (ภาคเหนือเชียงใหม่) มะและโด (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) หอมกุลา (ภาคเหนือ) ผักหอมแปะ (อีสาน)

ผักชีฝรั่งมีลำต้นสั้นติดดิน ออกรอบโคนต้นไม่มีก้านใบรูปใบหอกยาวและรูปไข่ยาวประมาณ 10-15 ซม. กว้าง 2-3 ซม. เห็นขอบจักระฟัน

และที่ปลายเครื่องมีหนามอ่อน ๆ ดอกมีก้านดอกสูง 10-20 ซม. แตกแขนงช่อดอกที่ปลาย ดอกเป็นกระจุกกลมสีขาวเขียวที่โคนช่อดอกมีใบรูปดาว มีกลิ่นหอมทั้งลำต้นและใบ

ในประเทศไทยมีการปลูกในพื้นที่ภาคกลางเช่นนครสวรรค์อยุธยานครปฐมราชบุรีปลูกทั่วไปทุกจังหวัดทุกภาคจำหน่ายใบสดและเมล็ด เมล็ดขึ้นฉ่ายจากแปลงปลูกมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,500 บาทขึ้นไป

สำหรับผู้ปลูกที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดอาจมีราคาเมล็ดพันธุ์ 3,500-4,000 บาทส่วนใบสดราคากิโลกรัมละ 20-50 บาทขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝนราคาแพงมาก

ผักชีฝรั่ง
ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง

Parsley is a single, or multi-year, tropical herbaceous plant in the Apiaceae family, native to Mexico and South America. But are cultivated around the world

Parsley has other local names as follows: Coriander Doi (North, Chiang Mai) Ma and Doh (Karen, Mae Hong Son), Hom Hom Kula (North), Phak Hom Pae (Isan).

Parsley has short stems attached to the soil. Leaves around the base of the plant, no petioles, lanceolate, long and ovate, about 10-15 cm long, 2-3 cm wide, saw toothed chakra edge

And at the end of the machine there was a soft thorn The flower has a stalk of 10-20 cm high, branching the inflorescence at the end. The flowers are rounded clusters of white-green color at the base of the inflorescence with star-shaped leaves. Has a pleasant scent on both the stem and the leaves.

In Thailand, it is grown in central areas such as Nakhon Sawan, Ayutthaya, Nakhon Pathom, Ratchaburi, and is commonly grown in every province of every region, selling fresh leaves and seeds. The celery seeds from the planting plot cost up to 2,500 baht per kilogram or more.

For growers who buy seeds from the market, they may have a seed price of 3,500-4,000 baht, while fresh leaves cost 20-50 baht per kilogram, depending on the source and season, especially during winter. And the rainy season is very expensive

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google