ผักชี

ผักชี

ผักชี ผักชีลาว หรือ ต้นหอม (Coriandrum sativum) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กในวงศ์ Apiaceae มีใบย่อยจำนวนมาก ใบหยักลึกเข้าหากลางดอกช่อดอกสีขาวและชมพูผลเป็นรูปไข่ค่อนข้างกลมเรียงเป็นสีเหลืองน้ำตาลมี 2 เมล็ด

ใช้เป็นผัก นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสมในพริกแกงในเครื่องแกงไทยเครื่องแกงนึ่งและใช้เป็นเครื่องเทศ ใส่พริกแกงบะเฮียสะเต๊ะบิริยานีและไก่

ส่วนชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ได้แก่ ผักชีไทย (หมายถึงที่เข้าใจกันทั่วไป) ผักหอม (นครพนม) ยำแย้ (กระบี่) ผักหอมซอยต้นหอม (ภาคเหนือ) ผักน้อย (ภาคอีสาน) เป็นต้น

ผักชีมีถิ่นกำเนิดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับพื้นที่เพาะปลูกหลักในประเทศไทยคือจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครหากเป็นต่างประเทศจะเพาะปลูกในทวีปยุโรป อเมริกาใต้ในอินเดียเป็นพืชผักที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ดีที่สุดคือฤดูหนาวเพราะจะทำให้ผักชีเจริญเติบโตเร็วมาก

ผักชีไทยเป็นผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นที่นิยมมากในการนำมาปรุงอาหารต่างๆเพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น แถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายอีกด้วย และด้วยสีเขียวสดของผักชีและรูปทรงของใบที่ไม่เหมือนใคร

ผักชีไทยนิยมนำมาทำเป็นผักเพื่อตกแต่งจานให้น่ารับประทานเช่นกัน อันเป็นที่มาของคำว่า“ ปุยฝ้าย” ที่หมายถึงการทำอะไรให้ดูดีเพียงภายนอกหรือทำสิ่งดีๆอย่างผิวเผินอีกเรื่องจะกล่าวต่อไป!

ผักชี
ผักชี

ผักชี

Coriander, dill or scallion (Coriandrum sativum) is a small biennial plant in the Apiaceae family. There are many small leaves. The leaves are deeply jagged towards the center of the flower, the inflorescences white and pink, the fruit is oval, rather round, arranged in yellow-brown with 2 seeds.

Use it as a vegetable. It is also used as an ingredient in curry paste, in Thai steamed curry paste, steamed curry paste, and used as a spice. Put in curry paste, Bahia satay, biryani and chicken

The other local names are Thai coriander (meaning commonly understood), Phak Hom (Nakhon Phanom), Yum Yae (Krabi), Phak Hom Phrik, Thin Onion (North), Phak Noi (Northeast). etc.

Coriander is native to the Mediterranean. For the main cultivation areas in Thailand are Ratchaburi province. Nakhon Pathom Province And Bangkok If it is a foreign country, it will be cultivated in the European continent. South America In india It is a vegetable plant that can be grown all year round. But the best time is winter Because it will make coriander grow very quickly

Thai coriander is a vegetable with a unique aroma. It is very popular in the use of various foods to make food smell more appetizing. It also has a variety of health benefits as well. And with the fresh green color of coriander and the shape of the leaves that are unique

Thai coriander is popular in making vegetables to decorate the dish to be appetizing as well. Which is the origin of the word “Fluff”, which means To do something to look good only on the outside or to do good things superficially Another story will be discussed later!

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google