ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Lactuca sativa) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ที่มีลำต้นสั้น แต่ส่วนที่เจริญเติบโตมากที่สุดคือใบ แต่ละพันธุ์มีฤดูกาลที่เหมาะสมของตัวเอง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียและยุโรปจีนปลูกผักกาดหอมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ผักกาดมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่นผักกาดแก้วผักกาดเป็นต้น

มนุษย์บริโภคใบของผักกาดหอม มักใช้เป็นส่วนผสมในสลัดแซนวิชแฮมเบอร์เกอร์ทาโก้หรือกินผักสด ทานคู่กับอาหารรสจัดเช่นลาบสาคูลาบหมูหรือข้าวเกรียบปากหม้อ หรือแม้แต่ใช้เป็นผักประดับเพื่อความสวยงาม

ผักกาดหอมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง [ต้องการอ้างอิง] ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับผักกาดหอมมีอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเมื่อมีเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่จะขายดีมาก

  • Crisp Head หรือ Iceberg คือผักกาดหอมหรือผักกาดหอมห่อ มีขอบบางกรอบและหยัก สามารถปลูกได้ในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม แต่จะปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเมื่อสามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงบางแห่งทางตอนเหนือต้องการอุณหภูมิ 15.5–21 องศาเซลเซียส
  • Leaf หรือ Loose Leaf คือผักกาดหอมใบหยิก ใบเป็นลอนและหยักสีของใบ มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีแดง แต่เรามักจะเห็นใบสีเขียวอ่อนมากกว่าพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และจะปลูกได้ดีที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 21-26.6 องศาเซลเซียส.
ผักกาดหอม
ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

Lettuce (scientific name: Lactuca sativa) is a plant in the Asteraceae family with short stems, but the most growing part is the leaves. Each species has its own suitable season. Native to Asia and Europe China has been cultivating lettuce since the 5th century BC. There are other names for lettuce, such as lettuce, lettuce, etc.

Humans consumed the leaves of lettuce. It’s often used as an ingredient in salads, sandwiches, hamburgers, tacos, or eaten fresh vegetables. Accompanied with spicy food such as spicy salad or Laab Sago pork or rice cracker. Or even use it as a decorative vegetable for beauty

Lettuce is highly nutritious [citation needed] Consumer demand for lettuce is present year-round. Especially when there are festivals such as the New Year festival will sell very well.

  • Crisp Head or Iceberg is wrapped lettuce or lettuce. It has a thin, crisp and jagged edge. Can be planted during the months of October – January. But it is best grown during the months of November to December. During the months of June to September, when can be planted in some high areas in the north Need a growing temperature of 15.5–21 degrees Celsius.
  • Leaf or Loose Leaf is a curly leaf lettuce. The leaves are curly and wavy, the color of the leaves. They range from light green to red. But we tend to see more light green leaves This variety can be grown all year round. And will be best planted during the months of October to April. The optimum temperature is about 21-26.6 degrees Celsius.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google