ผักแว่น

ผักแว่น

ผักแว่น หรือ ผักใบบัวบกเล็ก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Marsilea crenata) เป็นเฟิร์นน้ำอายุหลายปีและพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดอยู่ในประเภท Marsileaceae สกุล Marsilea เป็นไม้เถาเลื้อยเลื้อยไปตามผิวดินหรือผิวน้ำหรือโคลน สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามริมน้ำหรือบนพื้นดินที่เปียกน้ำ สามารถรับประทานเป็นผักสดมีคุณค่าทางโภชนาการและยังมีสรรพคุณทางยา

  • ลำต้น – กลมปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
  • ใบ – เป็นใบประกอบที่มีใบย่อยสี่ใบ โคนใบมนรูปลิ่มแกมรูปพัดรูปแฉกรูปดอกบัวขนาดใบกว้าง 0.6–1.5 ซม. ยาว 0.8–1.9 ซม. ฐานจัตุรมุขขอบใบและแผ่นใบเรียบหรือหยักเล็กน้อยไม่มีขน ออกจากจุดกึ่งกลางของตำแหน่งเดียวกัน 3–5 ใบทั้งหมดรวมกันเป็นรูปวงกลม
  • ก้านใบยาว 4.5–15 ซม. ใบเล็กไม่มีก้านใบมีสปอโรคาร์ปรูปไข่เหมือนเมล็ดถั่วเขียว ออกที่โคนก้านใบในขณะที่ยังอ่อนจะมีสีขาว เมื่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ
  • ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบขนาดเล็ก 2–3 ดอกกลีบดอกสีม่วงผลแห้งจะกลายเป็นดอกที่สมบูรณ์
ผักแว่น
ผักแว่น

ผักแว่น

Vegetable Waen or Asiatic leaf vegetable Lek (scientific name: Marsilea crenata) is a species of aquatic fern that is many years old and common in Southeast Asia. Classified as Marsileaceae, Marsilea genus is a rhizome vine that creeps along the soil surface or the water surface or mud. It can be seen commonly along the waterfront or on the ground with wet water. Can be eaten as fresh vegetables Nutritious And also has medicinal properties

  • Stems – round, covered with light brown hair. The young stems are green. When old, it will turn brown.
  • Leaves – is a composite leaf with four sub leaves. Rounded conical, wedge-shaped, fan-shaped, dichotomous, lotus-lobed, leaf size 0.6–1.5 cm wide, 0.8–1.9 cm long, base of tetrahedron, leaf margin and leaflet, smooth or slightly serrated, without hairs. From the center of the same position 3–5 leaves all the leaves together in a circular shape.
  • Petioles – 4.5–15 cm long, small leaves without petioles, sporocarp, ellipse like green peas. Out at the base of the petiole while the young are white. When it becomes dark brown, almost black.
  • A bouquet of flowers – out at the axillary, small, 2–3 flowers, purple petals, dry fruit to become complete flowers.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google