ถั่งเช่า

ถั่งเช่า

ถั่งเช่า หรือ ตังถั่งเช่า หรือชื่อเต็ม ตังถั่งแห่เช่า (จีนตัวย่อ: 冬虫夏草; จีนตัวเต็ม: 冬蟲夏草; พินอิน: Dōngchóngxiàcǎo Dongchongxiachao) แปลว่า “หญ้าหนอน” หรือ “หนอนฤดูหนาว” หญ้า “เป็นสมุนไพรจีนที่ เป็นส่วนผสมของเชื้อราและสัตว์

ถั่งเช่า เกิดจากหนอนผีเสื้อที่ราบสูงทิเบตที่จำศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาว การติดสปอร์ของเชื้อราที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคน (กินได้) ของสกุล Ophiocordyceps พวกมันอาศัยเป็นปรสิตและเติบโตเพื่อสร้างเส้นใยออกมาจากหัวของหนอนในฤดูร้อน เห็ดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ophiocordyceps sinensis

Cordyceps พบในทิเบตชิงไห่เสฉวนกานซูยูนนานและเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียภูฏานและเนปาล Cordyceps มีสาร Cordycepin ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ adenosine อย่างไรก็ตาม Cordyceps ที่เก็บเกี่ยวตามธรรมชาติมีสารหนูและโลหะหนักอื่น ๆ

ปะปนที่มีความเข้มข้นสูงดังนั้นจึงอาจเป็นพิษได้ในประเทศจีนการขาย Cordyceps ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดย CFDA (China Food and Drug Administration) ตั้งแต่ปี 2005 2016

โดยทั่วไปหนอนผีเสื้อมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อด้วยสปอร์เห็ด O. sinensis อาศัยอยู่ใต้ดิน 15 ซม. ในทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตและพื้นที่โดยรอบเช่นเทือกเขาหิมาลัย ที่ระดับความสูงระหว่าง 4,100 ถึง 5,000 ม.

Cordyceps สามารถพบได้ในภาคเหนือของเนปาลภูฏานรัฐทางตอนเหนือของอินเดีย เหนือมณฑลยูนนานชิงไห่ทิเบตตะวันออกตะวันออกเสฉวนตะวันตกและกานซูตะวันตกเฉียงใต้

ถั่งเช่า
ถั่งเช่า

ถั่งเช่า

Cordyceps or Thang Thang for rent or their full name Tang Thang Thang (Simplified Chinese: 冬虫夏草; Traditional Chinese: 冬蟲夏草; Pinyin: Dōngchóngxiàcǎo Dongchongxiachao) means “worm grass” or “winter worm. Summer is a “grass” is a Chinese herb that is a mixture of fungi and animals.

Caused by the Tibetan Plateau moth caterpillars that hibernate underground in winter. Being infected with spores of fungi that do not cause disease in humans. (Edible) of the genus Ophiocordyceps They live as a parasite and grow to produce fibers out of the worm’s head in summer. This mushroom has the scientific name. Ophiocordyceps sinensis

Cordyceps are found in Tibet, Qinghai, Sichuan, Gansu, Yunnan, and the Himalayas in India, Bhutan and Nepal. Cordyceps contain the active substance cordycepin, an adenosine derivative. However, cordyceps harvested naturally contain arsenic and other heavy metals.

High concentration of campsites Therefore it can be toxic In China, the sale of cordyceps has been tightly regulated by the CFDA (China Food and Drug Administration) since 2005. 2016

In general, moth caterpillars prone to infection with mushroom spores O. sinensis live 15 cm underground in grasslands on the Qinghai-Tibet Plateau and surrounding areas such as the Himalayas. At an altitude between 4,100 and 5000 m.

Cordyceps can be found in northern Nepal, Bhutan, the northern Indian state. North Yunnan Qinghai East Eastern Tibet, western Sichuan, and southwest Gansu

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google