ต้นแปะก๊วย

ต้นแปะก๊วย

ต้นแปะก๊วย (จีน: 银杏;, จีน: 白果, ญี่ปุ่น: イチョウ) เป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกของจีน (ภูเขาทางตะวันตกของเซี่ยงไฮ้) โดยมีใบตัวผู้และตัวเมียแยกกันเป็นเหมือนใบพัด

แยกออกเป็น 2 กลีบพบว่าปลูกในประเทศญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเซนประมาณ ค.ศ. 1300 หรือสมัยคามาคุระมีลักษณะพิเศษคือผลัดใบไม่พร้อมกัน แต่เมื่อผลัดใบใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงหมดทั้งต้นภายในไม่กี่วัน

ในปัจจุบันหลายประเทศได้ให้การยอมรับถึงคุณสมบัติของใบแปะก๊วยในการรักษาภาวะสมองเสื่อม ด้วยการผสมผสานสารสกัดจากใบแปะก๊วยเข้ากับสารอื่น ๆ จะช่วยให้ผนังลำไส้ดูดซึมได้ดีขึ้น

ทำให้ร่างกายนำสารสกัดจากใบแปะก๊วยนี้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้สารสกัดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อบำรุงสมองและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีใช้รักษาอาการหลงลืมโรคซึมเศร้า

อาการหลงลืมเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในผู้ป่วยสูงอายุใบแปะก๊วยถูกใช้เป็นส่วนผสมในอาหารจีนหลายชนิด มีสรรพคุณช่วยบำรุงสมอง

ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวก แต่คุณรู้หรือไม่ว่าแหล่งของสารขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมสุขภาพพบในใบมากกว่าผลเสียของใบแปะก๊วย

ต้นแปะก๊วย
ต้นแปะก๊วย

ต้นแปะก๊วย

Ginkgo biloba (Chinese: 银杏 ;, Chinese: 白果, Japanese: イ チ ョ ウ) is a medicinal plant that originated in eastern China. (Western mountains of Shanghai) with a separate male and female leaves are like propellers.

Separated into 2 cloves found that it was planted in Japan. Along with the propagation of Zen Buddhism around AD 1300 or Kamakura period, there is a special characteristic that not all leaves are shed simultaneously. But when deciduous The leaves will turn yellow and fall off the entire plant within a few days.

At present, many The country has recognized the properties of ginkgo biloba in the treatment of dementia. By combining ginkgo leaf extract with other substances, it helps to absorb the intestinal wall better.

This allows the body to bring more extracts from the leaves of this ginkgo biloba. In addition, such extracts are used as dietary supplements. To nourish the brain And helps the blood flow better Used to treat amnesia, depression

Forgetfulness due to insufficient blood supply to the brain in elderly patients Ginkgo biloba is used as an ingredient in a variety of Chinese dishes. Has properties that help nourish the brain

Helps the blood circulate easily. But did you know that a large source of substances that serve to enhance health It was found more in the leaves than the negative effects of ginkgo biloba.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google