Euphorbia Obesa

Euphorbia Obesa

Euphorbia obesa เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งในเขตร้อนชื้นชนิดหนึ่งในสกุล Euphorbia มาจากแอฟริกาใต้โดยเฉพาะจังหวัดเคป บางครั้งเรียกว่าโรงงานเบสบอล

ในป่ามันใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการสะสมและการล่าสัตว์มากเกินไปรวมกับการเติบโตที่ช้าและความจริงที่ว่าฝักมีเมล็ดเพียง 2 ถึง 3 เมล็ด อย่างไรก็ตามมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในสวนพฤกษศาสตร์

Euphorbia obesaมีลักษณะเป็นลูกบอลไม่มีหนามและประดับตกแต่ง เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ‘โรงเบสบอล’ เนื่องจากรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 6 ซม. ถึง 15 ซม. ขึ้นอยู่กับอายุ ต้นอ่อนมีลักษณะเป็นทรงกลม แต่จะกลายเป็นทรงกระบอกตามอายุ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับช่วงแล้ง

เกือบตลอดเวลาแสดงให้เห็นสันเขา 8 อันประดับด้วยความชะนีลึกเล็ก ๆ ที่ปลูกไว้ที่ขอบเป็นประจำ เป็นสีเขียวมีแถบสีอ่อนหรือเข้มในแนวนอน ในป่าและเมื่อได้รับแสงแดดโดยตรงจะแสดงพื้นที่สีแดงและสีม่วง

พืชมีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าวัตถุมีเฉพาะดอกตัวผู้หรือตัวเมีย ดอกขนาดเล็กไม่มีนัยสำคัญที่ปลายยอด ในความเป็นจริงเช่นเดียวกับ Euphorbia ดอกไม้เรียกว่าไซเธีย

Euphorbia Obesa
Euphorbia Obesa

Euphorbia obesa is a tropical hibiscus in the genus Euphorbia, originating from South Africa, especially the Cape Province. Sometimes called a baseball factory

In the wild, it is endangered due to over-accumulation and hunting, combined with slow growth and the fact that the pods contain only 2 to 3 seeds.However, they are widely grown in botanical gardens.

Euphorbia obesa is a spiny and decorative ball. It is commonly known as ‘baseball’ because of its shape. The diameter ranges from 6 cm to 15 cm depending on age. Sapling is spherical. But becomes cylindrical with age There is a reservoir for the dry season.

Most of the time, eight ridges adorned with tiny deep gibbons are regularly planted at the edges. It is green with light or dark stripes on the horizontal In the wild, and when exposed to direct sunlight, it shows red and purple areas.

Plants are different, meaning that the objects have only male or female flowers. Small flowers are not significant at the apex. In fact, just like Euphorbia, the flower is called Scythia.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google