ต้นคางคก

ต้นคางคก

ต้นคางคก เป็นพืชอวบน้ำที่ค้นพบและบันทึกครั้งแรกในปี 2508 โดย Peter René Oscar Bally (PRO Bally) และ Lavranos (น่าจะเป็นชาวโปรตุเกส) ชื่อ Pseudolithos มาจากการรวมกันของคำภาษากรีกสองคำคือ “Pseudo” ซึ่งแปลว่าของปลอมหรือของปลอมโดยมีคำว่า “lithos” ซึ่งแปลว่าหินหรือกรวด เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจะหมายถึงหินปลอมหรือหินปลอม

พื้นที่ที่ Pseudolithos อาศัยอยู่ในโซมาเลียเยเมนและบางส่วนของโอมาน ซึ่งเป็นบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้งโดยแบ่งชนิดคร่าวๆที่พบในธรรมชาติได้ 8 ชนิดดังนี้

  • 1. Pseudolithos caput-viperae – โซมาเลียโดยคำว่า caput-viperae. อาจมีลำต้นจำนวนมากที่มีลักษณะคล้ายกับหัวของงู Vipera ซึ่งส่วนใหญ่พบในแอฟริกาเหนือซึ่งมีจมูกที่แหลมคม เช่นเดียวกับด้านบนของ Pseudolithos caput-viperae จึงได้ชื่อนี้มาครอบครอง
  • 2. Pseudolithos cubiformis – โซมาเลีย
  • 3. Pseudolithos dodsonianus – โซมาเลียและโอมาน
  • 4. Pseudolithos horwoodii – โซมาเลีย
  • 5. Pseudolithos mccoyi – เยเมนและโอมาน
  • 6. Pseudolithos migiurtinus – โซมาเลีย
  • 7. Pseudolithos sphaericus – โซมาเลีย
  • 8. Pseudolithos harardheranus – คางคกดอกที่เล็กที่สุดในสกุล หายากมากในตลาดโลกพวกเขามาจากเมืองโจรสลัด Harardhere ในโซมาเลีย

ผิวลำต้นขรุขระ และถ้าเลี้ยงในที่ตากแดดมาก ๆ ผิวหนังจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลซึ่งดูเผินๆเหมือนคางคกบ้านเรา คนไทยจึงนิยมเรียกว่าต้นคางคกจนได้รับความนิยมและราคาถูกที่สุดน่าจะเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในบ้านเรา “ Pseudolithos migiurtinus” เพราะเลี้ยงง่ายออกดอกง่ายและโตเร็วกว่าพันธุ์อื่น ๆ (ไม่รู้ทำไม)

ต้นคางคก
ต้นคางคก

The toad is a succulent plant that was first discovered and recorded in 1965 by Peter René Oscar Bally (PRO Bally) and Lavranos (likely Portuguese). The name Pseudolithos comes from a combination of two Greek words: “Pseudo”, which means fake or fake, with the word “lithos” which means stone or gravel. When the two words are combined, it means a fake stone or a fake stone.

The areas where Pseudolithos lived were in Somalia, Yemen and parts of Oman. Which is a fairly dry area By dividing the species, roughly found in nature, can be 8 species as follows

     1. Pseudolithos caput-viperae - Somalia by the word caput-viperae. Probably there is a lot of the trunk that resembles the head of the Vipera snake, found mostly in North Africa, which has a sharp nose. Like the top of the Pseudolithos caput-viperae. Therefore got this name to possess

     2. Pseudolithos cubiformis - Somalia

     3. Pseudolithos dodsonianus - Somalia and Oman

     4. Pseudolithos horwoodii - Somalia

     5. Pseudolithos mccoyi - Yemen and Oman

     6. Pseudolithos migiurtinus - Somalia

     7. Pseudolithos sphaericus - Somalia

     8. Pseudolithos harardheranus - The smallest flowering toad in the genus. Very rare in the world market They came from the pirate city Harardhere in Somalia.

The trunk surface is rough. And if raised in a very sun-exposed way, the skin will change from green to brown, which looks superficially like a toad in our home. Thais therefore popularly call it “Toad Tree” until the most popular and cheapest is probably the most popular cultivar in our home. “Pseudolithos migiurtinus” because they are relatively easy to raise, easy to flower and grow faster than other species (I don’t know why).

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google