กุหลาบหิน

กุหลาบหิน

กุหลาบหิน เป็นพืชในสกุลที่ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม มันชุ่มฉ่ำและจะอยู่ได้นานหลายปี มีถิ่นกำเนิดในมาดากัสการ์แอฟริกาและเอเชีย เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง. พันธุ์ไม้ดั้งเดิมส่วนใหญ่มีลักษณะสูงและผอม

กุหลาบหิน
กุหลาบหิน

ต่อมามีการคัดเลือกพันธุ์ เนื่องจากการกระจายพันธุ์และการผสมพันธุ์ทำให้ได้พุ่มใหม่ที่มีพุ่มขนาดเล็ก

กุหลาบหินหรือกาลันโชเป็นไม้ประดับ เป็นไม้ที่ปลูกง่ายปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่จะเติบโตได้ดีในที่กลางแจ้งเพราะชอบแสงแดด กุหลาบหินใบค่อนข้างกลมมนซ้อนกันคลายกุหลาบ แต่ไม่บอบบางจึงเรียกกุหลาบหิน

กุหลาบหินเป็นไม้อวบน้ำที่มีอายุหลายปี มีพุ่มเตี้ยสูง 30-40 เซนติเมตรใบเดี่ยวสีเขียวโคนมนขอบมน ออกเวียนสลับกันออกดอกเป็นช่อช่อดอกขึ้นเหนือพุ่มใบเป็นดอกขนาดเล็กจำนวนมากสีแดงอมส้มสดใส

ปัจจุบันมีพันธุ์ไม้พุ่มใบเล็กกะทัดรัดและมีดอกหลากหลายสีเช่นชมพูส้มเหลืองเป็นต้นออกดอกในฤดูเดียวคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม หินจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น

มีบางคนปลูกกุหลาบหินมงคล เพื่อที่จะถือเคล็ดในการปลูกและเป็นคนรวยอย่างไรก็ตามกุหลาบหินเป็นไม้ประดับที่น่าสนใจซึ่งมีรูปร่างแปลกตา แตกต่างจากไม้อื่น ๆ แม้ว่าความสามารถในการดูดซับสารพิษจะน้อยกว่า

กุหลาบหิน

The rock rose is a plant in a genus that is mainly shrubs. It’s succulent and will last for many years. Native to Madagascar, Africa and Asia. Suitable to grow as a potted plant. Most of the original plants are tall and lanky.

Later, there was a selection of varieties. Due to distribution and mating Resulting in a new bush that has a small bush

The stone rose or galancho is an ornamental plant. Is a plant that is easy to grow Planted both indoors and outdoors But it grows well in the outdoors because it likes the sun. Stone Roses, leaves are quite round, rounded, overlapping, loosening the rose, but Not so delicate, therefore called the stone rose

The stone rose is a succulent plant that is many years old. It has a short bush, 30-40 centimeters tall, single green leaves, rounded with rounded edges. Circularly alternating, blooming in a bouquet The inflorescences rise above the bush, the leaves are numerous small flowers, bright orange-red.

Currently, there are varieties of shrubs, compact, small leaves and flowers of various colors such as pink, orange, yellow, etc. Flowering in one season is from November to March. The stone rose will multiply very quickly in short time.

There are some people who planted a sacred stone rose. In order to hold the technique of planting and be a rich man However, the stone rose is an interesting ornamental plant whose shape is unusual. Different from other wood Although the ability to absorb toxins is less.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google