ต้นหูกระต่าย

ต้นหูกระต่าย

ต้นหูกระต่าย เป็นไม้อวบน้ำหรือกระบองเพชรชนิดหนึ่ง มีลักษณะเหมือนหูกระต่ายผู้คนจึงเรียกว่า Bunny Succulent … ชื่อก็เหมือนกับต้นไม้ กระบองเพชรหูกระต่าย (Opuntia microdasys) (คลิก) รายการก่อนหน้า … ชื่อไทยเหมือนกัน แต่คำต่อท้ายชื่อภาษาอังกฤษแยกแยะง่ายกว่า

ต้นหูกระต่าย
ต้นหูกระต่าย

เพื่อไม่ให้สับสนเราจะเรียกพืชชนิดนี้ว่า ต้นหูกระต่าย (Bunny Succulent) เพราะหูกระต่ายมีความชุ่มฉ่ำมากกว่าต้นกระบองเพชร (กระบองเพชร) ก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน ความน่ารักเหมือนกันความแตกต่างคือต้นนี้ไม่มีหนาม

พืชอวบน้ำเป็นพืชที่กักเก็บน้ำไว้ในรากใบหรือลำต้นที่อวบและอ่อน การกักเก็บน้ำแบบนี้ทำให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแห้งแล้ง

ต้นหูกระต่ายมีชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า Monilaria Obconica จัดอยู่ในประเภทของกระบองเพชร Monilaria pisiformis หรือ Lithops Pseudotruncatella green Bunny บ้างก็ว่าเหมือนชูสองนิ้วหมายถึงการให้กำลังใจ

Monilaria pisiformis เป็นพืชที่เพาะเมล็ด ถ้าเลี้ยงเก่งดูแลดีจะได้หน่อเพิ่ม วิธีการเพาะปลูกไม่ยาก หากคุณรู้ว่าหัวใจของหูกระต่ายคุณชอบอะไรและไม่ชอบอะไร (ดูวิธีการปลูกในตอนท้าย) ความสุขจากการปลูกต้นไม้ได้เห็นการเติบโตและพัฒนาการมันคือความสุขที่อยู่ใกล้

ต้นหูกระต่าย

The Bunny Succulent is a type of succulent plant or cactus. With a look like rabbit ears So people called the Bunny Succulent … the name was the same as the tree. Rabbit-eared cactus (Opuntia microdasys) (click) Previous entry … Thai name is the same But the English name suffix is ​​easier to distinguish

So as not to be confused We will call this plant that the bunny ears (Bunny Succulent) because the rabbit ears are more succulent than the cactus (cactus) is the same difference. The same is cute The difference is that this tree has no thorns.

Succulent plants are plants that retain water in plump and soft roots, leaves, or stems. This kind of water retention allows it to survive in arid conditions.

The rabbit ear plant has the official English name Monilaria Obconica, classified as a species of cactus Monilaria pisiformis or Lithops Pseudotruncatella green Bunny. Some say it is like holding two fingers, meaning encouragement.

Monilaria pisiformis is a seed-grown plant. If you are good at raising, take good care of it, you can grow more shoots. Cultivation method is not difficult. If you know what bow tie’s heart you like and what you don’t like (See how to plant at the end) happiness from planting trees Has seen growth and development It is happiness that is at hand.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google