สาหร่ายมาริโมะ

สาหร่ายมาริโมะ

สาหร่ายมาริโมะ (อังกฤษ: Marimo; ญี่ปุ่น: 毬藻หมายถึงพืชน้ำที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมชื่อวิทยาศาสตร์: Aegagropila linnaei หรือ Cladophora aegagropila var. Linnaei) พืชตระกูลสาหร่ายชนิดหนึ่ง

สาหร่ายมาริโมะ
สาหร่ายมาริโมะ

เป็นสาหร่ายชนิดเดียวกับสาหร่ายสีเขียว หรือสาหร่ายน้ำจืดชนิดที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำของประเทศไทยเช่นสาหร่ายหางยาวและนิยมใช้เป็นอาหาร

สาหร่ายมาริโมะ เป็นสาหร่ายลักษณะพิเศษที่มีลักษณะการรวมตัวกันเป็นก้อนคล้ายลูกบอลสีเขียวคล้ายกำมะหยี่ ลักษณะของเส้นขนเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงจะเห็นแตกแขนงออกด้านหนึ่ง

ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอกติดต่อกันเซลล์มีผนังสามชั้น มีคลอโรพลาสต์แบบร่างแหกระจายอยู่ทั่วเซลล์

สาหร่ายมาริโมะเป็นพืชพื้นเมืองที่พบในทะเลสาบอะคัง ในเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นและพบได้ในทะเลสาบ Myvatn Iceland พบได้ในน้ำที่ความลึกประมาณ 2-2.5 เมตรและเป็นบริเวณที่มีแสงแดดค่อนข้างน้อย

รูปทรงกลมของสาหร่ายมาริโมะเกิดจากการหมุนเวียนของกระแสน้ำภายในทะเลสาบจึงทำให้เกิดเป็นรูปทรงกลม ขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในธรรมชาติมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-30 เซนติเมตร

มีอัตราการเจริญเติบโตช้ามากเฉลี่ยเพียง 0.5-1 ซม. ต่อปีเท่านั้น ขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ หรือแบ่งตัวอย่างช้าๆเป็นก้อนเล็ก ๆ

Marimo (English: Marimo; Japanese: 毬 藻 meaning aquatic plants that are nodular; Scientific name: Aegagropila linnaei or Cladophora aegagropila var. Linnaei) a kind of algae plant.

It is the same type of algae as green algae. Or freshwater algae types commonly found in water bodies of Thailand, such as the long-streaked seaweed And popularly used as food

Marimo seaweed It is a characteristic seaweed that is characterized by its coalescence, ball-like, fluff-like green velvet. The nature of the hairs, when illuminated by a high magnification microscope, will see branching on one side.

Which consists of consecutive cylindrical cells The cells have three walls. There are reticular chloroplasts scattered throughout the cell.

Marimo seaweed It is a native plant found in Lake Akan. In Hokkaido city Japan And can be found in Lake Myvatn Iceland It can be found in the water at a depth of about 2-2.5 meters and is an area that has relatively little sunlight.

The spherical shape of Marimo algae is formed by the convection of the water current within the lake, thus creating a spherical shape. The largest size found in nature can reach 20-30 centimeters in diameter.

With a very slow growth rate Average only 0.5-1 cm per year only. They are propagated by spore formation. Or dividing the sample slowly into small cubes.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google