บัววิกตอเรีย

บัววิกตอเรีย

บัววิกตอเรีย หรือ บัวกระเด็ง (อังกฤษ: Victoria waterlily) เป็นบัวในสกุล Victoria เป็นบัวที่ใหญ่ที่สุด มีลำต้นใต้ดินหัวขนาดใหญ่ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ประมาณ 6 ฟุตลอยอยู่บนผิวน้ำ ใบอ่อนมีสีแดงเข้มเมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม ขอบยกขึ้นตรง มีหนามตามก้านใบและผิวใบด้านล่าง

บัววิกตอเรีย
บัววิกตอเรีย

ก้านช่อดอกและกลีบเลี้ยงมีหนามด้านนอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ดอกไม้แรกแย้มบานเป็นสีขาว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมชมพูและกลายเป็นสีแดงในที่สุด

บานในตอนค่ำหรือตอนกลางคืนมีกลิ่นหอมและปิดในตอนท้ายของวันถัดไป ชื่อสกุลได้รับการตั้งชื่อตามสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ของสหราชอาณาจักร

“ เทคนิคการยืนที่ถูกต้องไม่มีอะไรมาก จะมีไม้กระดานเพื่อรองรับการกระจายน้ำหนักให้หยุดนิ่งหรือนั่งนิ่ง ๆ แล้วค่อยๆยืนขึ้น นักท่องเที่ยวบางคนขอเปิดใบบัวเพื่อความสวยงาม จากนั้นถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

คาดว่าหากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวจะกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มที่มีร้านขายอาหารให้บริการ มีบัวสายพันธุ์สวย ๆ ให้เดินเที่ยวชม หรือจะเรียนรู้เรื่องผักจากการเกษตรก็ได้” ธำรงกล่าว

บัววิกตอเรีย

Lotus Victoria or Lotus Kradeng (English: Victoria waterlily) is a lotus in the genus Victoria is the largest lotus. With a large head underground trunk The leaves are large single leaves about 6 feet floating on the surface of the water. The young leaves are dark red, when they turn dark green. The edges are raised upright. There are spines along the petioles and the lower surface of the leaves.

The peduncle and sepals have spines on the outside. The flowers are large single flowers. The first flower to bloom is white. Then it will turn white with pink And eventually become red

Bloom at dusk or at night, fragrant and close at the end of the next day. The family name was named after Queen Victoria. Of the United Kingdom

“The right technique of standing is nothing more. There will be a plank to support the weight distribution to stand still or sit still and slowly stand up. Some tourists ask to turn lotus leaves for beauty. Then take a clip and keep it as a souvenir

It is expected that if the rainy season enters the winter season Will return to welcome full tourists There are food shops to serve. There are beautiful lotus species to walk around and visit. Or you can learn about vegetables from the agricultural field, ”said Thamrong.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google