Dolphin Succulents

Dolphin Succulents

Dolphin Succulents พืชชนิดนี้เป็นที่นิยมและอินเทรนด์มากในญี่ปุ่นเนื่องจากมีลักษณะใบเล็ก ๆ ที่โดดเด่นคล้ายกับปลาโลมาที่กระโดดอยู่บนผิวน้ำ และชื่อกลางทางวิทยาศาสตร์ของต้นโลมาตัวนี้คือ Senecio peregrinus

พืชชนิดนี้เป็นพืชที่ได้รับการเพาะพันธุ์ในญี่ปุ่น ใบของมันมีลักษณะคล้ายกับฝูงโลมาตัวเล็กว่ายอยู่ในทะเล มีรูปร่างน่ารัก เหมาะสำหรับตกแต่งบ้านของคุณ การจัดส่ง: จัดส่งพร้อมหม้อทั้งใบ แกะใส่และให้อาหารต่อไปรดน้ำ: 3 วันเวลาใส่ปุ๋ย: ออสโมโคตทุก 3 เดือน

ด้วยความมีเสน่ห์และความแปลกประหลาดพืชบางชนิดสามารถเอาชนะ Senecio peregrinus ได้ชื่อสามัญคือพืชปลาโลมาและเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมมากของพืชอวบน้ำที่น่ารักแห่งนี้ พืชปลาโลมาคืออะไร? พืชอวบน้ำเหล่านี้พัฒนาใบไม้ที่ดูเหมือนโลมากระโดดตัวเล็ก ๆ

การปลูกโลมาเป็นทางเลือกในครัวเรือนโดยเพิ่มบรรยากาศแบบมหาสมุทรบวกกับความสะดวกในการดูแลและรูปทรงใบที่เป็นเอกลักษณ์เรียนรู้วิธีการปลูกโลมาที่ชุ่มฉ่ำและทำให้แขกของคุณประหลาดใจด้วยหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุด Cuter กว่าที่เป็นอยู่

Dolphin Succulents
Dolphin Succulents

Dolphin Succulents This plant is very popular and trendy in Japan because its distinctive tiny leaf shape resembles that of a dolphin jumping on the surface of the water. And the scientific middle name for this little dolphin tree is Senecio peregrinus.

This plant is a plant that was originally bred in Japan. Its leaves resemble a herd of small dolphins swimming in the sea. It has a cute shape. Perfect for decorating your home. Shipping: Delivered with whole pots. Unwrap, put and continue to feed Watering: 3 days Fertilizer time: Osmocote every 3 months

For its charm and whimsicality, a few plants beat Senecio peregrinus.The common name is the dolphin plant and is a very apt description of this lovely succulent plant. What is a dolphin plant? These succulents develop leaves that look like tiny jumping dolphins.

Growing a dolphin plant is a household choice, adding an ocean atmosphere, combined with ease of care and a unique leaf shape.Learn how to grow a succulent dolphin and surprise your guests with one of the best. Cuter than it is

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google