ต้นลิ้นมังกร

ต้นลิ้นมังกร

ต้นลิ้นมังกร เป็นไม้ใบที่นำมาประดับ หรือเป็นไม้มงคล ที่นิยมเพื่อการ ประดับใบ เนื่องจาก เป็นใบที่มีลักษณะ เรียวยาว คล้ายหอก มีทั้งใบสั้น และใบที่ยาว เป็นใบที่มีจุดด่างๆของหลายสีอาทิ สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน สีเขียวอมเทา และสีเหลือง เพื่อจะทำให้แลดูสวยงามและเป็นที่แปลกตา ตอนที่พบเห็น และยังมีส่วนปลายใบมีทั้งชนิดที่ปลายใบแหลม

พืชสายพันธ์ุนี้จะขอกล่าวถึงต้นลิ้นมังกร หรือบางชนิดที่เรียก กันว่าว่านลิ้นมังกรนั้นเองและสามารถพบเห็นในที่บ้านหรือที่โรงแรมและที่ๆอื่นๆ ซึ่งมีหลายชนิดที่มีรูปทรง และลักษณะ ของใบแตกต่างกัน ทั้งมีเป็นชนิดพื้นเมืองและชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พืชชนิดที่มีลักษณะโดดเด่น ที่ใบสวยงามและแปลกตา

ต้นพืชนั้นมีหลายชนิดอย่าง ลิ้นมังกรยาว ลิ้นมังกรสั้น ลิ้นมังกรลาย และเรียกว่าหอกพระอินทร์ ลิ้นมังกรมีลำต้นเป็นหัวหรือ เหง้าที่อยู่ใต้ดิน และมีใบโผล่พ้นมาจากดิน เป็นใบยาวและแหลมที่คล้ายหมอแข็งตั้งตรงสูงประมาณ 1 เมตร มีใบสีเขียว และลายตามแนวขวาง ลิ้นมังกรนั้นยาวจะมีสีเหลืองๆบริเวณขอบๆใบ

ลักษณะทั่วไป ลิ้นมังกรเป็นพรรณไม้ ที่มีลำต้นเป็นหัว หรือเหง้าอยู่ในดิน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน ประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างปรมาณ 4-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร

ต้นลิ้นมังกร

The Lignacard Tree is an ornamental leaf plant. Or a sacred tree Popular for leaf decoration because it is a slender, spear-like, short and long leaf with spots of many colors such as dark green, light green, grayish green and yellow to They look beautiful and unusual when they are seen, and they also have the tip of the blade, both with a pointed tip.

This plant is a reference to the Lignagra. Or some kind of calling It is said that the Lignmagkr itself and can be seen in the home or at hotels and elsewhere. There are many types with different shapes and styles of leaves. There are both indigenous and imported from abroad. Plants that have a distinctive feature The leaves are beautiful and unusual.

There are many kinds of plants, such as the long dragon fruit, the short dragon fruit, the striped dragon fruit and called the Indra spear. Dragon’s tongue has a trunk or head? Rhizomes that live underground And a leaf emerged from the soil It is a long and pointed leaf that looks like a hard doctor, about 1 meter high, with green leaves and horizontal stripes. The dragon fruit is long and yellow around the edge of the leaf.

General characteristics Lignmagkr is a species of plants. Trunked Or rhizomes in the soil The trunk is articulated, leaves are formed from the head that emerges from the soil in a clump. The long, pointed, hard, glossy leaves, smooth edges, slightly bent. The edges of the leaves are yellow in the middle of the light green leaves. Dotted with dark green lines The size of the leaf is 4-7 cm wide and 30-50 cm long.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<