ต้น เงินไหลมา

ต้น-เงินไหลมา

ต้น เงินไหลมา มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ทรงพุ่มรูปรุ่ม มีความสูง 0.98 เมตร และมีความกว้าง 0.50 เมตร และพืชบกมีลำต้นเหนือดินใช้รากยึดเกาะ เปลือกลำต้น สีเขียวอมเทา ผิวเรียบและมียาง อวบน้ำ รากพิเศษออกตามลำต้น ที่มีสีขาวใส ใบเดี่ยว สีเขียวขาว มีความกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 14.5 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนด่างสีเขียว-ขาวเป็นมัน บริเวณเส้นใบสีเขียวอ่อนเกือบขา

ต้น เงินไหลมา  คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความร่ำรวย เพราะเงินไหลมาเป็นไม้มงคลนาม สามารถทำให้เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย จึงทำให้เกิดความมั่งมี และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย เพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลมามี สีสรร สวยงาม สีกลางใบคล้ายสีเงิน

ต้น เงินไหลมา การปลูกในกระถางเพื่อใช้ประดับภายในและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงสูง ขนาด 10-16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก แกลบ ขุยมะพร้าว และดินร่วน อย่างละหนึ่งส่วน ผสมดินปลูก ใช้ไม้หลักที่หุ้มด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถางเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของราก ควรให้ปุ๋ยสม่ำเสมอและควรเปลี่ยนกระถางเมื่อมีอายุประมาณ 2-3 ปี

การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกในแปลงปลูกมักปลูกตามบริเวณรอบโคนไม้อื่น  หรือทำร้านเพื่อให้รากยึดเกาะ และเลื่อยขึ้นได้ การเตรียมดินปลูกเหมือนกับปลูกพันธุ์ไม้อื่น ๆ ทั่วไป ขนาดหลุมปลูกประมาณ
   20 x 20 x 20 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

ต้น เงินไหลมา

The money trees flowed like ivy. The canopy is 0.98 m high and 0.50 m wide, and terrestrial plants have a stems above the soil, using roots to adhere to the bark, grayish-green stems, smooth surface and succulent resinous roots, leaving a single clear white stem. Green white, width 5 cm, length 14.5 cm. The upper leaf surface is blotchy green-white. Light green veins on the leg.

The money tree flows. The ancient Thai people believed that Any house planted money from the house. Will bring wealth Because money flows into auspicious wood named Can make money flow into homes and residents Resulting in wealth And it is also believed that the money comes to bring charm to homes and residents. Because of the nature of the leaves of the silver plant, it has a beautiful color, the middle color is silver-like leaves.

Silver plants flowed in pots to decorate the interior and exterior of the building. Use a 10-16-inch tall pot. Use one part of coconut husk manure and loam soil. The potting soil uses the main plant covered with coconut cladding in the center of the pot as a place to hold the roots. Should fertilize regularly and pots should be replaced after 2-3 years old.

Planted in the field to decorate the house and garden. If grown in a transplant, it is often planted around the base of other plants or in a shop to allow the roots to adhere. And saw it up Soil preparation is the same as for other plants, planting hole size:
20 x 20 x 20 cm. Use manure or compost.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<