ดอกสารภี

ดอกสารภี

ดอกสารภี เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่คนนิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้านก็เพราะเป็นไม้ดอกหอม ดอกจะออกเป็นกลุ่มก้อน ตามกิ่ง ดอกสีขาว บานเกือบจะพร้อมกันทั้งต้นส่งกลิ่นหอมอ่อนตลอดทั้งวัน แต่บานไม่ทน วันเดียวดอกก็ร่วงแล้ว ออกดอกส่งกลิ่นหอมรับลมหนาวในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคม

ดอกสารภี เป็นดอกไม้ประกอบด้วยกลีบดอกสี่กลีบ ถ้ามองจากไกลๆ จะเห็นดอกเป็นดอกสีขาวๆ แต่ถ้าดูใกล้ๆ แล้วจะมีกลีบดอกจะเจือสีชมพูเรื่องๆ ที่อยู่ตรงกลางดอกจะเป็นพู่สีเหลืองที่จะฟู่ฟ่อง เราเรียกว่าเกสรตัวผู้ ผลคล้ายกับมะปราง ที่จะจะมีผลอ่อนที่มีสีเขียวและผิวของมันนั้นเรียบ แต่ถ้าว่าผลที่แก่นั้นจะเป็นออกสีเหลืองๆ

ดอกสารภี นั้นจะชอบดินที่ร่วนๆ และที่ระบายน้ำดี และมีความชื้อไม่ต้องสูงมากและดอกสารภีนั้น ชอบแด มากๆ การรดน้ำนั้นให้รดสารภีนั้นให้รดทีละสัปดาห์หรือครั้งต่อครั้ง และสามารถตรวจดูโคนของต้นได้ แต่ถ้าดินแห้งก็สามารถรดน้ำเพิ่มเข้าไปได้ แต่ถ้าดินชื้นๆแล้วเย็นก็ไม่ต้องรดน้ำอีกสารภีเป็นไม้ที่ทนทานกับสภาพอากาศได้ดี

พันธุ์ของดอกสารภีมีทั้งดั่งเดิม และมีการเพราะเมล็ด ต้นที่โตมาจากการเพราะเมล็ดนั้นจะมีการโตช้ามากเราสามารถเลือกดูต้นกล้าที่สูงเกินมามากกว่า 30 ซม. และนำมาปลูกได้ เพราะต้นจะมีกำลังที่ดีแล้ว แต่ถ้าใจร้อนจนเกินไปอยากจะให้มันโตเร็วๆ เราก็ใช้การชำกิ่ง และการขุดล้อม

คนโบราณเชื่อว่า มีต้นสารภีไว้ในบ้าน คนในบ้านจะอายุยืนยาว เนื่องจากได้ดมกลิ่นหอมๆ ของสารภี ทำให้จิตใจเยือกเย็น อ่อนหวาน พอใจเย็น ไม่หงุดหงิดง่าย สุขภาพจิตก็จะดี อายุก็ยืนยาว คล้ายกับการบำบัดจิตด้วยกลิ่นหอม ดอกสารภีแห้ง ใช้ทำยาหอม บำรุงหัวใจ

ดอกสารภี

Saraphi flower is one of the trees that people like to plant in the house because it is fragrant flowers. The flowers will be clumped on the branches, the white flowers bloom almost at the same time, the whole plant emits a light fragrance all day long, but can not endure a single day. The flowers emit fragrant smell and get cold breeze from November to January.

Sarapee flower is a flower composed of four petals. If looking from a distance Will see a white flower But if you look closely Then will have the petals to be doped pink In the middle of the flower is a yellow tassel that will hum We call it stamens. The result is similar to Maprang. That will have a light green and its surface is smooth. But if the result is old, it will be yellow.

Sarapee flower likes loose soil. And that drains well And the purchase does not have to be very high, and Sarapee flowers are very fond of watering that Sarapee is watered weekly or once a week. And able to examine the root of the tree But if the soil is dry, it can be watered more. But if the soil is moist and cool, you will not need to water it again. Saraphi is a hardy weatherproof plant.

Varieties of Sarapee flowers are both original. And because of the seeds The plant grows from the seed that grows very slowly, we can choose to see the seedlings that are more than 30 cm high and plant them. Because the tree will have good strength already But if too impatient, want to let it grow quickly We use cuttings And digging.

The ancient people believed that There is a Sarapee in the house. People in the house will live long. Since he smelled the sweet scent of Sarapee, the mind was calm, sweet, satisfied, cool, not easily irritated. Mental health will be good and longevity is similar to psychotherapy with scented scent.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<