ต้นว่านนางคุ้ม

ต้นว่านนางคุ้ม

ต้นว่านนางคุ้ม หรือว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน งั้นจัดเป็นว่าไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเป็นไม้มงคลที่ๆนิยมปลูกไว้ภายในบ้านทั้งการปลูกไว้ในกระถางหรือจะปลูกไว้ในที่แปลงจัดสวน เนื่องจากมีความเชื่อกันว่า เราสามารถปกป้องภัยอันตรายต่างๆไม่ให้ย่ำ กรายเข้ามาภายในบ้านของเราได้นั้นเอง มีความนิยมที่ชมชอบเพื่อการปลูกประดับใบ

ต้นว่านนางคุ้ม นั้นจะมีลักษณะลำต้นแท้ของว่านนางคุ้มนะจะเป็นส่วนหัวหรือจะเป็นเหง้าที่อยู่ใต้ดิน และมีลักษณะทรงกลมที่จะเป็นนกลีบหัวเรียง ซ้องกันแน่น โดยที่ส่วนปลายหัวจะมีตายอดที่เจริญออกมาเป็นใบ และช่อดอก โดยที่จะมีโคนก้านใบที่ห่อซ้อนกันที่แน่นจึงทำให้มันคล้านลำต้น แต่ที่แท้จริงแล้ว นั้นคือ ลำต้นเทียมของมัน

ต้นว่านนางคุ้ม นั้นจะมีลำต้นที่จะคล้ายกับต้นต้นหัวใหญ่ ที่จะประกอบไปด้วยตรงฐานหัวที่เป็นปล้องซ้อนกัน ถัดมาจะเป็นกาบหัวที่เรียงซ้อนกันแน่นกลายเป็นหัวทรงกลม กาบด้านในที่มีสีขาว และส่วนกาบด้านนอกสุดจะแห้งและมีสีน้ำตาล ทำหน้าที่ป้องกันการคายระเหยน้ำ

ใบของว่านนางคุ้มนั้นจะแทงออกจากส่วนปลายของหัวที่เจริญ โดยมักพบ จำนวน 7-8 ใบ และมีดอกของว่านนางคุ้มจะออกเป็นช่อจากตรงกลางของหัว ประกอบด้วยก้านดอกยาว ประมาณ 30-40 ซม ก้านช่อของดอกที่มีลักษณะที่กลม แต่ละช่อมีดอกประมาณ 10-40 ดอก

ต้นว่านนางคุ้ม

The tree that Nang Khum. Or that the old man watched the house Then classified as an ornamental flower It is also an auspicious tree that is popular to be planted inside the house, either being planted in a pot or to be planted in the garden plots. Because it is believed that We can protect various dangers not to trample. Raised into our home that It is popular to decorate leaves.

The tree that Nang Khum. It will look like the trunk of the real that Nang Khum will be the head or will be the rhizome underground. And has a spherical shape that will be tightly arranged on the head of the head, where the tip of the head will have buds that grow into leaves and inflorescences with the base of the petioles wrapped tightly, thus making it Million trunks But actually it is its artificial trunk.

The tree that Nang Khum. It has a trunk that is similar to the tree’s head. That will consist of the base of the head that is nested. Next, the head braces are tightly stacked, forming a round head. Inner cladding with white color And the outer sheath is dry and brown. Acts to prevent evaporation of water.


The leaves of Wan Nang Khum are thrown from the tip of the growing head, usually 7-8, and the Wan Nang Khum flower will form a bunch from the center of the head. It consists of about 30-40 cm long peduncle of flowers that are round. Each bouquet contains about 10-40 flowers.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<