ดอกหน้าวัว

ดอกหน้าวัว

ดอกหน้าวัว เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจสำคัญ ที่นิยมใช้แพร่หลายในประเทศและส่งออก  เพราะเป็นไม้ดอกที่มีหลากสีสันและหลายสายพันธุ์ ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และมีอายุการใช้งานได้นาน

ดอกหน้าวัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส พบว่า เมื่อนำต้นหน้าวัวปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยางพารา ดอกหน้าวัวสามารถเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี จึงแนะนำให้เกษตรกร ปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยางพารา 

ดอกหน้าวัว เติบโตได้ดีในแหล่งปลูกที่มีร่มรำไร มีแสงแดดประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ และต้องการความชื้นสูง ทั้งนี้ แนะนำให้ปลูกในสวนยางพาราอายุประมาณ 10 ปีขึ้นไป ที่มีปริมาณแสงเพียงพอกับการเจริญเติบโตและออกดอกแล้ว 

วิธีการปลูก

การปลูกหน้าวัวในสวนยางพารา ควรเลือกใช้สายพันธุ์ไทยที่ต้านทานโรคและทนทานต่อแสงแดด  ได้แก่ เปลวเทียนภูเก็ต สีชมพู เปลวเทียนลำปาง สีขาว หน้าวัวผกามาศ สีส้ม หรือ หน้าวัวดวงสมร สีแดง

ต้นดอกหน้าวัว ปลูกได้ไม่ยาก เริ่มจากใช้ต้นพันธุ์ที่มีใบ 3-4 ใบ และมีราก 2-3 ราก นำมาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้  โดยใช้กาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกหลัก และใช้เศษอิฐหักผสมบ้างเพื่อกันต้นล้ม นิยมปลูกต้นหน้าวัว แถวคู่ โดยปลูกห่างแถวพารา 1.75- 2 เมตร สำหรับพื้นที่สวน

ดอกหน้าวัว

Anthurium Is an important economic flower That are widely used in the country and exported Because it is a colorful flower plant and many species Widely used And last for a long time

Anthurium flower Pikun Thong Development Study Center As a result of royal initiatives Narathiwat Province found that when the anthurium was planted as a common plant in the rubber plantation Anthurium can grow and bloom well. Therefore recommend to farmers Planted as a common plant in rubber plantations.

Anthurium It grows well in shady areas. It has about 20-30 percent of sunlight and needs high humidity. It is recommended to plant in a rubber plantation around 10 years old that has enough light for growth and flowering.

How to plant

Planting anthurium in a rubber plantation. Disease-resistant and sun-resistant Thai strains should be chosen: Phuket Pink Candle Flame, Lampang White Candle, Orange Blossom Anthurium, or Red Moon Anthurium.

Anthurium Easy to grow Starting from a cultivar with 3-4 leaves and 2-3 roots to plant in the prepared plot. Using chopped coconut cloves as the main planting material And mix some broken bricks to prevent falling trees It is popular to plant anthurium with double rows, planted 1.75-2 meters away from the para row for garden

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<