ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ถือเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประดับหรือต้นไม้มงคลที่มีความโดดเด่นด้านที่มีความสวยงามขอใบส่วนความเป็นมงคลนั้นจัดให้เป็นว่านมงคลประเภทว่านทางเมตตา มหานิยม และว่านเสริมโชค ตามความเชื่อหรือความศัธาจะทำให้ผู้คนรักใคร่

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ลักษณะเด่นที่เรียกว่า ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว เนื่องจากความโดดเด่นของก้านใบและตรงก้านดอกจะมีสีขาว ซึ่งต่างๆกับว่านเสนห์จันทร์แดงที่มีก้านใบสีแดงเลือดหมูและจันทร์เขียวที่มีสีก้านใบสีเขียว ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว มีถิ่นกำเนิด และเป็นพืชที่อยู่แถวๆท้องถิ่นในแถบๆเอเซีย

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว นั้นรากของว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ออกเป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณปลายหัวเยื้องสลับตรงข้าม กันประกอบด้วยก้านใบที่มีลักษณะกลมยาวสีขาว ยาวประมาณ 25-50 เซนติเมรต โครก้านใบใหญ่มีลักษณะเป็นกาบหุ้ม แล้วค่อยๆเรียกยาวมาที่ปลายก้าน ดอกเสน่ห์จันทร์ขาว แทงช่องอกตรงจุดที่ขึ้นกลางต้น มีจำนวนหลายช่อ ก้านช่อดอกมีสี

เสน่ห์จันทร์ขาวจัดว่าเป็นว่านที่มงคลเป็นประเภทเมตตามหานิยมและเสริมโชคเสริมลาภได้มาจากที่มีความเชื่อว่า จะเป็นว่านที่ช่วยให้ผู้คนที่รักใคร่ และทำให้ผู้คนหลงใหลที่ชื่นชอบอีกทั้งเป็นว่านที่ช่วยเรียกเงินเรียกทองหรือยังจะช่วยให้ในการทำมาค้าขายจะทำให้ได้ขายดีและมีกำไรที่ดี ตามความเชื่อของแต่ละคน

วิธีการปลูกหรือดูแลว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

การปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาวจะใช้วิธีปลูกด้วยการแยกหน่อหรือต้นเล็กแยกออกปลูก หากแยกปลูกในกระถางให้ผสมดินร่วนกับแกลบดำ/ปุ๋ยคอก และขุ๋ยมะพร้าวในอัตราส่วน 2:1:1 คลุกผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุในกระถาง เมื่อแยกปลูกแล้วค่อยนำไปตั้งไว้ในที่แสงรำไร ส่วนการรดน้ำนั้น ให้รดน้ำทุกๆ 3-5 วัน/ครั้ง อย่า

ใช้คาถากำกับจะใช้สำหรับท่องเวลาปลูก และรดน้ำ ประกอบด้วย 2 คาถา คือ คาถาเสริมโชคเสริมลาภ และคาเมตตามหานิยม แต่หากผู้ใดไม่ต้องการท่องคาถา ก็ให้ตั้งจิตระลึกถึงองค์พระพุทธองค์ และตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งในตอนปลูก และรดน้ำ

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

Wanna Sana Moon Khao It is considered as an ornamental tree or auspicious tree that is outstanding in terms of beauty and auspiciousness. According to beliefs or beliefs it will make people love you.

Wanna Sana Moon Khao Distinctive features called Wannasen Chan Khao Due to the prominence of the petioles and the flower stalks are white. Which are various with Wan Sanh, a red moon with a crimson petiole and a green moon with a green petiole color Wan Sana Moon Khao is native to the local area of ​​Asia.

Wanna Sana Moon Khao That the root of Wannasea Moon Khao Single leaf Stabbed out at the tip of the head opposite alternating It consists of petioles that are round, long, white, 25-50 centimeter long, large petioles with cladding. Then slowly called to the end of the stem Charming Moon White Flower Stabbed the chest cavity in the middle of the beginning Many bouquets The peduncle is colored

Charm Moon Khao is considered a sacred almighty, a kind of mercy, great popularity and fortune enhancement derived from the belief that It is that that helps people who love it. And make people passionate who like it as well as that help to call money or

How to plant or take care of Wan Suea Moon Khao.

Wanna Sana Moon Khao is grown using a separate plant or a small plant. If grown in a pot, mix loam with black husk / manure. And coconut chives in a 2: 1: 1 ratio, mix well and put in a pot. When the plant is separated and placed in the light As for watering, please water every 3-5 days / time.

Use the labeled spell. It is used for reciting when planting and watering. It consists of 2 spells: fortune-enhancing spells. And great mercy But if anyone does not want to recite the spell Then

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<