หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมีย จัดว่าเป็นไม้มงคลและเป็นไม้ที่ใช้ประดับใบชนิดหนึ่งที่มีลักษณะสีสันของใบที่สวยงามหลากหลายสี นิยมปลูกทั้งในบ้านและในสวน และในกระถาง ถือเป็นไม้ที่ประดับที่มีการจำหน่ายและส่งออกไปนอกประเทศต่างๆอย่าง สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

หมากผู้หมากเมีย นั้นมีลักษณะเป็นลำต้นที่เดี่ยวหรือแตกกอ แตกกิ่งออกเป้นทรงพุ่มๆลำต้น และก้านหรือใบนั้นมักจะมีสีน้ำตาลหรือสีอื่นตามสายพันธ์ุ ใบนั้นมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวแตกออกด้านข้างลำต้นสลับกัน ลักษณะใบเป็นรูปหอกเรียวยาว ปลายใบเรียว

หมากผู้หมากเมีย พันธุ์ที่ใช้สำหรับการปลูกในปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น และความสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ เพชรชมพู เพชรบัลลังก์ทอง เพชรดารา เพชรน้ำหนึ่ง เพชรสายรุ้ง เพชรไพลิน ไก่เยาว์ลักษณ์ ชมพูศรี ชมพูพาน สไบทอง

การปลูกหมากผู้หมากเมีย

หมากผู้หมากเมียสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน หน้าดินลึก ดินไม่แน่น ดินมีความชื้นสูง โดยเฉพาะดินที่มีเศษใบไม้ กิ่งไม้ปกคลุม ชอบเสียงรำไร มักขึ้นอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ได้ดี

หมากผู้หมากเมีย เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย และมีอินทรีย์วัตถุ ดังนั้น ดินที่ปลูกทั้งในแปลงจัดสวน และในกระถางควรใช้ดินร่วน หรือ ดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว

การปลูกในกะถาง อาจเป็นกระถางดินเผาหรือกระถางพลาสติก โดยเจาะรูระบายน้ำด้านล่าง พร้อมด้วยถาดรองก้นกระถาง การปลูกจะใช้กิ่งพันธุ์จากการตอน การปักชำหรือแยกเหง้าที่ติดแล้ว 1 กิ่ง/กระถาง 

การดูแลรักษา
การให้น้ำ หมากผู้หมากเมียเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก แต่ต้องมีความชื้นในดินที่เพียงพออยู่เสมอ การให้น้ำควรให้เพียงวันละครั้งก็เพียงพอ ซึ่งที่สำคัญ คือ จุดวางกระถางหรือแปลงปลูกต้องไม่ถูกแดดส่องถึงพื้นตลอดทั้งวันการการใส่ปุ๋ย จะเน้นที่ปุ๋ยคอกหรือการใส่วัสดุอินทรีย์อื่นๆเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยเคมีบ้าง สูตร 16-16-8 อัตรา 50 กรัม/ต้น ทุกๆ 1-2 เดือน

หมากผู้หมากเมีย

Mak Pu Lady is considered an auspicious tree and is one of the types of ornamental plants with beautiful color of various leaves. It is commonly grown both indoors and in the garden and in pots.It is an ornamental plant that has been sold and exported outside of countries such as the United States and Australia.

The female betel is a single trunk or a bunch. Branches out into a canopy shape. And the stem or leaf is usually brown or another color along the line. The leaves look like a single leaf, split on the side of the trunk alternately. The leaves are lanceolate and long. Slender blade tip

There are many varieties of female betel nuts used for growing today. Which are unique And the different beauty: Petchompoo, Petthonthong, Petchdara, Petnamruang, Petchrung, Petch, Pailin, Kaiyounglak, Chompoo, Sri Chompoo, Phansabai Thong.

Planting of female betel nuts

Lady makmaek can grow well in loamy soils, deep soils, loose soils, high humidity soils. Especially soil with leaf litter Covered branches love the sound of faint, and often grow well under the shade of trees.

I am a woman Is a plant that prefers loamy soils And contain organic matter, so the soil is grown in both landscaping plots And in pots, use loam or loam with sand or clay.

Planting in a shovel It could be a clay pot or a plastic pot. By drilling a drainage hole in the bottom With a tray for the pot bottom The planting will use the branches from the section. Cuttings or separate 1 rooted rhizome / pot.

Care and care
watering Female betel nut is a plant that does not require much water. But always have adequate soil moisture Watering should be given only once a day, which is important that the pot or planting area must not be exposed to the sun on the ground throughout the day. It focuses mainly on manure or other organic materials. And use some chemical fertilizers, formula 16-16-8, rate 50 g / tree every 1-2 months

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<