ว่านเศรษฐีเรือนนอก

ว่านเศรษฐีเรือนใน

ว่านเศรษฐีเรือนนอก จัดเป็นว่านมงคลเด่นในด้านเสริมโชคเสริมลาภ และยังจัดเป็นว่านมงคลในด้านอื่นด้วย อาทิ ว่านเมตามหานิยม ว่านป้องกันภัย และว่านเสริมสิริมงคล ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล และไม้ประดับ เนื่องจาก มีแผ่นใบเรียวยาว และมีสีสันสวยงาม

ว่านเศรษฐีเรือนนอก เป็นว่านที่เด่นในด้านการเสริมโชคเสริมลาภ ดังคำในชื่อที่ว่าเศรษฐี โดยคำว่า เศรษฐี แสดงถึงความมั่งมี ศรีสุข ซึ่ง ถูกตั้งมาจากแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบนแผ่นใบ ส่วนคำว่า เรือน ก็ถูกตั้งมาจากแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบนแผ่นใบ

ว่านเศรษฐีเรือนนอก มีลักษณะคล้ายกันกับว่านเศรษฐีเรือนในมาก แต่มีข้อแตกต่างกันที่ตำแหน่งของแถบสีบนแผ่นใบ กล่าวคือ ว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณขอบใบด้านนอกส่วนแถบสีด้านในตรงกลางใบจะเป็นแถบสีเขียว

เป็นพืชล้มลุกอายุนานหลายปี ลำต้นแตกกอออกเป็นทรงพุ่ม สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลำต้นกลม แข็ง ตั้งตรง และถูกหุ้มด้วยกาบใบเรียงสลับกันเป็นชั้นๆ ลำต้นมีแตกเหง้าหรือต้นใหม่ออกมาเรื่อยๆคล้ายกับการแตกเหง้าของต้นตะไคร้

 ช่อดอกมีลักษณะข้อปล้อง กลม และยาว ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร หรือยาวมากกว่า ตัวดอกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือหลายดอกบนก้านช่อดอก 2-4 ดอก ออกเรียงกันห่างๆ ตามความยาวก้านช่อดอก ตัวดอกประกอบด้วยกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ แผ่นกลีบดอกมีรูปหอก ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ตรงกลางมีเกสรตัวผู้ 5 อัน

ประโยชน์ว่านเศรษฐีเรือนนอก

ใช้ปลูกเป็นไม้มงคล ทั้งความเป็นมงคลในด้านเมตามหานิยม การป้องกันภัย การเสริมสิริมงคล และการเสริมโชคเสริมลาภให้แก่ผู้ปลูก ผู้ดูแล คนในครอบครัว และบริวารทั้งหลาย

 ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ ทั้งปลูกในกระถางตั้งในห้องหรือภายในอาคาร เพราะเป็นไม้อายุนานหลายปี ชอบแสงรำไร มีก้านใบเรียวยาว และมีริ้วแถบสีเหลืองอ่อน และสีเขียวสวยงาม

 ใช้ปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศภายในห้องหรือในอาคาร โดยปลูกลงในกระถาง แล้วจัดตั้งวางบริเวณใกล้แสงแดดส่องถึง ทั้งภายในห้องหรือภายในตัวอาคาร

ว่านเศรษฐีเรือนนอก

That wealthy house outside. Classified as an auspicious and outstanding in the field of fortune and fortune And also classified as auspicious in other areas as well That prevent danger And that added prosperity Used to grow as an auspicious and ornamental plants due to the long slender leaves. And has beautiful colors

That wealthy house outside. It is outstanding in the field of fortune enhancement. As in the name “millionaire” the word “millionaire” denotes wealth, “Srisuk” which is formed from the pale yellow or cream colored stripes on the leaf. The word house is derived from the

That wealthy house outside. It is very similar to that of the millionaire. But there is a difference in the location of the color band on the leaf plate, that is, the outer casing has a pale yellow or cream

It is an annual plant that lives for many years. The trunk is bushy, about 30-50 centimeters tall, round, hard, erect and covered with sheaths alternately in layers. The stems continue to break up or new stems, similar to lemongrass.

The inflorescence is segmental, round and long, about 30-80 centimeters or more. The flowers are single or multiple flowers on the peduncle, 2-4 flowers arranged apart. Along the peduncle length

The benefits of millionaire outings

Used to grow a sacred tree. As well as being auspicious in terms of popularity Protection Fortification And fortune enhancement for growers, carers, family members and family.

Used as decorative plants Both planted in pots in the room or inside the building Because it is a wood that is old for many years, likes light, has long slender petioles And has light yellow stripes And beautiful green.

It is used as a plant to purify the air in the room or in the building. By planting into pots And set up place near the sunlight Either inside the room or inside the building.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<