ต้นวาสนา

ต้นวาสนา

ต้นวาสนา คนไทยโบราณเขาเชื่อกันว่าบ้านหลังได่ที่มีต้นวาสนาปลูกไว้ประจำบ้านนั้นจะอยู่แล้วมีสุขและสมหวังกับชีวิต และยังเชื่อกันอีกบ้านไดที่ปลูกและถ้าอธิฐานจะทำให้มีโชควาสนามาให้ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เสี่ยงทาย ถ้าผู้ไดดูแลดีรดน้ำใส่ปุ่ยต้นวาสนาจะออกดอกให้เห็น

ต้นวาสนา นั้ันครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอา ใช้ประโยชน์ทางใบของต้นวาสนา

ต้นวาสนา คนไทยโบราณให้แนะนำปลูกในวันอังคารถ้าจะให้ต้นวาสนาหรือต้นไม้มงคลนี้ ผู้ได่ที่ปลูกควรเป็นสภาพสตรี เท่านั้นเพราะว่าต้นวาสนานั้นอธิฐานเป็นชื่อที่เหมาะสมกับคุณสุภาพสตรี

นักเล่นต้นไม้มงคลมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วเนื่องจากมีความเชื่อว่าหากปลูกต้นวาสนาภายในบริเวณบ้าน คอยดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ดูสวยและงดงามและให้ต้นวาสนาได้ออกดอกจะให้คนในบ้านหรือในครอบครัวจะมีอำนาจวาสนาบารมีได้รับโชคลาภ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้ว เรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ก็ต้องระมัดระวัง เพราะประเทศไทยมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติ เพราะดาวราหูเคลื่อนเข้าสู่ราศีพิจิก แถมเกิดอุปราคาในราศีพฤษภและราศีพิจิก สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่มีการระบุกันว่า แกนโลกเอียง

ต้นวาสนา

Wasana tree, ancient Thai people believed that the house that had been planted in the house would be happy and fulfilled with life. And still believed that another house was planted and if praying would bring luck Because it is a tree that has thrown If the person takes good care of it, water the seed, the seed will bloom.

The family was fortunate to bring prosperity to the home and its inhabitants. The prayer tree should be planted in the northeast. Growers should plant on Tuesday. Because ancient beliefs that planting trees for Use the leaves of the Vasana tree.

Wasana tree, ancient Thai people, recommend planting on Tuesdays if you want this Vasana or auspicious tree. The grower should be a woman. Only because the prayer tree is a proper name for the ladies.

Auspicious tree fancier since ancient times, because it was believed that if planted in the house Take care of it, water it, fertilize it, make it look beautiful and beautiful, and let the seedling bloom so that the people in the house or the family will have the power, the power, the prestige and the fortune.

In addition to political change. About natural disasters Must be careful Because Thailand has the criteria to face natural disasters Because Rahu moved into Scorpio. Plus an eclipse in Taurus and Scorpio In line with science that has been identified Tilted world axis

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<