ดอกบัว

ดอกบัว

ดอกบัว เป็นพืชน้ำล้มลุก มีลักษณะลำต้นมีทั้งที่เป็นเหง้าไหลหรือหัว ใบเป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลำต้นโดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญที่ใต้น้ำ ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ บางชนิดมีก้านในบัวและผิวบัวยังมีลักษณะเป็นยังวาวอีกด้วยบัวเป็นราชินีแห่งไม้น้ำ

ดอกบัว น้ำจืดออกดอกตลอดปี ชอบน้ำสะอาด อยู่ในน้ำลึกพอสมควร ถิ่นกำเนิดของบัวอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเริ่มบานตั้งแต่ตอนเช้า ก้านดอกยาวมีหนามเหมือนก้านใบ ชูดอกเหนือน้ำ และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ สีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู ร่วงง่าย กลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนหลายชั้น เกสรตัวผู้มีจำนวนหลายสี

ดอกบัว เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดิน ใต้น้ำการเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย เวลาบานคล้ายกับร่ม ดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ดประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก ลักษณะ ขนาดสีสรร

 สมัยพุทธกาล ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้ปรุงยาจากดอกบัว ถวายแด่ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า แก้อาการอ่อนเพลีย ถือว่าดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจำศาสนาพุทธ ตามพุทธประวัติพบว่า บัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพาน  

 เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นบัวไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในปีจอ เพราะต้นบัวเป็นต้นไม้ประจำปีจอ นอกจากนี้หากผู้อาศัยในบ้านเกิดในปีจอด้วยแล้วก็จะเป็นมงคลยิ่งขึ้น และถ้าจะให้ดีผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางดอกให้ปลูกในวันพุธ 

ดอกบัว

Water lilies are biennial aquatic plants. Looks like a rhizome or tuber. The leaves are single leaves growing from the trunk, with petioles growing up under the water. Water surface or above water The shape of the leaves are mostly round. Some species have stalks in the lotus and the skin of the lotus is also shiny. Lotus is the queen of aquatic plants.

Fresh water lilies bloom throughout the year, prefer clean water and are in deep water. The birthplace of lotus flowers in Southeast Asia. Will start to blossom in the morning The stem is long, thorns like the stalks. Raising flowers over water And raised slightly higher than the leaf 4-5 sepals Greenish white or pinkish gray. Fall easily. Many petals arranged in multiple layers. Stamens are available in many colors.

Water lilies are biennial aquatic plants. With stems and heads in the soil under water. Growth, raising petioles and flowers on the water surface The leaves are large, round, smooth leaves. Green or light brown The flowers are multi-level overlapping petals with a cone-shaped flower. When blooming similar to an umbrella, the flowers are white, pink, yellow. The fruit is in the middle of the flower. Which has many internal components Style, size, color.

Buddhist era The legend has it that Doctor Chiwokkomaraphat Made medicine from lotus flowers for the Lord Buddha Relieve fatigue Considered lotuses to be Buddhist flower According to Buddha’s biography, it was found that Lotus has been involved since When the Lord Buddha was born, enlightenment, and Paripanpan

For the prosperity of the house and the residents Lotus trees should be planted in the west, the growers should be born in the year of the Because the lotus tree is the annual screen. In addition, if the people living in the hometown of the year with the screen, then it will be more auspicious, and if it is good, the grower should plant on Wednesday because ancient people believe that planting trees for the benefit Flowers to be planted on Wednesday.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<