ดอกจำปี

ดอกจำปี

ดอกจำปี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ทรงพุ่มรูปกรวยยาวปลายแหลม สูงได้เกิน ๑๐ เมตรหากปลูกด้วยเมล็ด ใบกว้างยาว ปลายแหลม สีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ดอกเรียวยาว กลีบดอกแบนยาวปลายแหลม รวมกันอยู่บนก้านสั้นสีเขียว กลีบดอกสีขาวนวลหรือเหลืองอ่อน 

ดอกจำปี พันธุ์ดีจะมีดอก ทุกซอกใบเลยทีเดียว เมื่อดอกจำปียังเล็กอยู่นั้นกลีบดอกมีสีเขียวและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อใกล้บาน ดอกจำปีมีกลิ่นหอมเมื่อใกล้บานและ เริ่มหอมในเวลาเย็นไปจนกว่าจะโรย

ดอกจำปี เชื่อกันว่าถิ่นกำเนิดตั้งเดิมของจำปีอยู่แถบร้อนของทวีปเอเชียตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ บางตำรากำหนดแคบลงมาว่าอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน จากการสังเกตของผู้เขียน พบว่า ต้นจำปีในเกาะชวาของอินโดนีเซียนั้นส่วนใหญ่

คนไทยคงคุ้นเคยกับจำปีมานานแล้ว ดังปรากฏชื่อจำปีในวรรณคดีหลายเรื่อง เช่น อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ลิลิตตะเลงพ่าย พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และเห่พระอภัยมณีของสุนทรภู่ เป็นต้น 

ป่าเป็นพืชคนละชนิด จำปีบ้านมีปลูกเฉพาะ ตามบ้านหรือสวนเท่านั้น ไม่มีขึ้นในป่าของไทย จนถึงปัจจุบัน ยังพบว่า คนไทยนิยมปลูกต้นจำปีไว้ในบริเวณบ้านหรือสวนมากเป็นอันดับต้นๆของไม้ดอกยืนต้น แม้ว่าต้นจำปีจะมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ดอกยืนต้นชนิดอื่นๆ แต่คนไทยก็ยังนิยมปลูกต้นจำปี

จากระยะเวลายาวนานที่จำปีอยู่กับคนไทย ทำให้คนไทยรู้จักสรรพคุณด้านสมุนไพรของจำปีว่าใช้รักษาโรคได้บางอย่าง ดังเช่นที่ปรากฏในหนังสือประมวลสรรพคุณยาไทยว่าด้วยพฤกษชาติ ของสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ สำนักวัดพระเชตุพน

ดอกจำปี

Champi flowers are medium to large size perennials. The cone is a cone-shaped, pointed tip that can be taller than 10 meters. If planted with broad leaf seeds, long, pointed, green, smooth, glossy flowers, long, flat petals, pointed tip. Combined on a short green shaft The petals are soft white or light yellow.

Champi, a good breed of flowers, will have flowers Every nook and cranny When Champa flower is still small, the petals are green and gradually Turns white when near bloom Champa has a fragrant aroma when close to bloom and Start to smell in the evening until it is sprinkled

Dok Champi is believed to have originated in the tropical region of East Asia. And southeast Some texts are narrowed down to being in Indonesia. Which is also in Southeast Asia as well According to the author’s observation, most of the Champi trees in the Indonesian island of Java are

Thai people are probably familiar with Champi for a long time. As the name appears in many literature, such as Adonis celebrating the reign of King Rama 2 Lilit Talayphon. The writing of His Majesty the King Krom Phrapananuchit Chinorot And he forgave the forgiveness of Sunthorn Phu etc.

The forest is a different plant. Champee House has only grown By house or garden only Not growing in the Thai forests Up to now, it is still found that Thais prefer to plant Champi trees in the area of ​​the house or garden, the top of the perennial plants. Although Champi plants are expensive when compared to other perennial flowers. But Thai people still like to plant Champi.

From the long period that I have been with Thai people Making Thais know the medicinal properties of Champi that can be used to treat certain diseases As shown in the book on the Thai medicinal properties on botanical plants Of the Association of Thai Traditional Medical Schools Phra Chetuphon Temple Office

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ดอกเอื้องหมายนา

พุดตาน

กุหลาบหนู