ดอกซูซานตาดำ

ดอกซูซานตาดำ

 ดอกซูซานตาดำ มีความสวยงานและมีเอกลักษณ์ส่วนตัวเป็นดอกที่มีอยูาฃ่ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นในไทยที่ได้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วด้วนในดอกซูซานตาดำปัจจุบันนี้ ที่จะทำให้เรานั้นสามารถพบเจอได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ดอกซูซานตาดำ เพราะว่ายังคงจะมีอยู่ส่วนของดอกไม้ที่ได้มีชื่อว่า ดอกซูซานตาดำนั้นสามารถจะเห็นถึงสิ่งๆหนึ่งที่ได้มีความสวยงามที่มันเกิดมากยิ่งขึ้นที่จะทำให้เรานั้นจะสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายด้วยกัน เราสามารถที่จะรับรู้ถึงความงดงามที่เกิดขึ้นและมีความงดงามอยู่บนตัวดอกซูซานตาดำนั้นเอง

ดอกซูซานตาดำ สำหรับการเพิ่มในทางด้านของความงดงามที่ได้เป็นอยู่จะมีเพิ่มเป็นอย่างมาก ที่ได้มีการเห็นถึงความเป็นมาและได้มีอยู่ของดอกๆไม้ชนิดนี้ที่มีลักษณะในทางด้านของไม้ยืนต้นที่ได้มีการทำหน้าที่ที่ได้มีอยู่นั้นจะที่จะมีการสลับกัน และได้มีการเพิ่มในทางด้านของความสวยงามที่เป็นอยู่อีกมากมายที่เกิดขึ้นมา

ซูซานตาดำ ร่าเริงอยู่ตลอดกาลที่ทำหน้าที่เป็นแบบเลื่อนกลับที่สวยงามในสวนใด ๆความคมชัดของสีทองสดใสกลีบดอกสีเหลืองและสีดำตรงกลางจะทำให้ง่ายต่อการใด ๆจุดหนึ่งและทราบว่าเป็น

จัดเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลก อันดับ 6 โดดเด่นที่มีกลีบดอกสีเหลืองสดใส ตัดกับสีของเกสรสีดำที่อยู่ตรงกลาง เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็กอายุหลายปี ยอดเลื้อยพันดอกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำหรือไม่มี

โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-5 เซนติเมตร ผลกลมเป็นกระเปาะ มี 4 พู ปลายเป็นจะหงอยแข็ง มี 2-4 เมล็ด ออกดอกตลอดปี

ดอกซูซานตาดำ

Black Susan flower There is a beautiful work and a personal identity. Flowers that exist today that occur in Thailand, which has increased even more amid the current black Santa Susana. That will enable us to discover what is happening.

Black Susan flower Because there is still a part of the flower named Black Santa Claus can be seen as one thing that is beautiful, it is even more so that we will be able to recognize that many things happen together. We are able to recognize the beauty that occurs and there is beauty on the black Susan flower itself.

Black Susan flower For an increase in the beauty that is available, there will be a lot. That has seen the history and existence of flowers of this species that has characteristics in the area of ​​perennials that have the function they have to be alternated. And has been added to the beauty of many that are happening.

Susan Black, forever cheerful, acts as a beautiful scroll back in which garden? The contrast of bright golden, yellow and black petals in the middle will make it easy to any. At one point and know that it is

It is the 6th most beautiful flower in the world. It has bright yellow petals. Contrast with the color of the black pollen in the middle Is a small, hard ivy that is many years old Wrapping flowers are dark brown, almost black, or none.

The base of the flower is welded together into a tube. The tip is spread out into 5 petals, flower diameter 3-5 cm. The bulbous fruit has 4 lobes. The tip is shriveled, has 2-4 seeds. Flowering throughout the year.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<