โป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน เป็นดอกไม้กึ่งอวบน้ำทุกส่วนของต้นนั้นจะมีน้ำยางสีขาวซึ่งมันเป็นอันตรายต่อผิดหนัง ส่วนลำต้นกลมหรือจะเป็นเหลี่ยมตั้งตรงหรือเอนเลื้อย สีเทาน้ำคชตาลเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม

 มีหนามแหลมขนาดต่างๆกันจัดเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบหรืออาจเรียง
เป็นแถว ใบเป็นใบเดี่ยวมักเป็นรูปขอบขนานหรือ รูปรี ปลายมน ขอบใบ
เรียบ ไต้ใบมีสีเขียวหรือมีสีแดง ออกดอกเป็นช่อ ตั้งแต่ 4 – 56 ดอกต่อช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศไม่มีกลีบดอก มีแต่กลีบคล้ายกลีบดอก 2 กลีบมีหลายสี

บางชนิดอยู่ได้ในที่อากาศร้อน แห้งแล้งมีอุณหภูมิสูงและแสงแดดจัด ควรอยู่ในที่มีแสงแดดส่องถึง
ตลอดเวลา มีอากาศถ่ายเทได้ดี ดินที่ปลูกควรมีซากไม้ผุปนอยู่

 เป็นไม้ประดับดอกที่ได้รับความนิยมชนิดหนึ่ง เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงาม มีหลากหลายสี ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ มีลำต้นเล็ก และใบน้อย เมื่อออกดอกแล้วดอกจะดีเด่นสวยงาม นอกจากนั้น ยังเชื่อว่า การโป๊ยเซียนจะนำความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่คนในครอบครัว และนำโชคลาภ เงินทองมาให้ ค้าขายร่ำรวย

โป๊ยเซียน

Poi Sian is a succulent flower. Every part of the tree has white latex, which is harmful to the wrong skin. The trunk is round or square, upright or leaning. Gray, brown, gray or dark brown

There are spikes of different sizes, arranged disorderly or may be arranged in rows The leaves are single leaves, often as a parallel or oval, the tip of the leaf edge / Smooth The leaves are green or red. A bouquet of flowers from 4 to 56 flowers per bouquet is a complete flower, without petals. Only two petals resembling petals. Many colors available.

Some types can survive in hot weather. Arid, high temperature and strong sunlight Should be in a place with sunlight at all times. Well ventilated Soil should have decaying plant material in the soil.

Is an ornamental flower that has been popular Because the flowers are beautiful, there are a variety of colors, the flowers are large, with small stems and small leaves. When flowering, the flowers will be outstanding and beautiful. In addition, Poi Sian will bring peace and tranquility to the family and bring good fortune. Come to trade rich

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<