ดอกคูณ

ดอกคูณ

ดอกคูณ นั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ส่วนมากนิยมปลุกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้านและกึ่งเขตร้อน ที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในๆที่โล่งแจ้ง

ลักษณะ

ราชพฤกษ์หรือดอกคณู นั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง นั้นมีความสูงอยู่ที่ 10-20 เมตร ถือว่าดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร แต่ละดอกนั้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร

ชื่อของราชพฤษ์นั้นมีการเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแตละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกกันสั้นๆ ดอกคูณ เพราะมันจำได้ง่ายและเขียนง่าย แต่ทางภาคเหนือนั้นเรียกว่า ลมแล้ง ทางภาคใต้เรียกว่า ราชพฤกษ์ ลักเกลือ หรือ ลักเคย 

ความเชื่อ

คนไทยเชื่อว่าในสมัยโบราณนั้นควรปลูกมันไว้เพื่อที่จะให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีแค่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ทวีคูณ ซึ่งความจริงมานั้น ต้นคณูนั้นจะได้รับแสงแดดตอนบาย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความร้อนและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ อย่าง พีธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการทำคฑาจอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทำพิธีปลูกบ้าน

ดอกคูณ

Dok Khun flower is the national flower of Thailand. Most popular as an ornamental plant in the area of the shop and subtropical area. That grows best in open spaces

look

Ratchaphruek or Khanu flowers That is a medium-sized perennial plant. Has a height of 10-20 meters, which is considered to be a bouquet of 20-40 centimeters long, each flower is 4-7 centimeters in diameter.

The names of Rajapruek have different names in each locality. Most of them are called short flowers because they are easy to remember and easy to write. But the north is called Southern wind storms are known as Ratchaphruek, Laksong or Lakkay.

The belief

Thai people believe that in the past, they should be planted so that the residents of the houses would only multiply and flourish. In which the truth came The trees will receive sunlight during the time. Big trees should be planted to reduce heat and save more energy.

Ratchaphruek tree is an auspicious tree used for assembling important methods such as Pillar of Pillar City. Is a component of the Marshal’s salute and the top of the Chaichai Chalermphon troop Perform house planting ceremony

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<