ดอกกาหลง

ดอกกาหลง

ดอกกาหลง เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล ปลูกขึ้นงานในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และนิยมปลูกไว้เพื่อเป็นไม้ปรดับ แถมยังเป็นยาสมุรไพรใช้เป็นยาแก้ไออีกด้วย

ล้กษณะทางพฤกษสารสตร์

ดอกกาหลง เป็นไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร ใบดเี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรือเกือบกลม ปลายเว้า ปลายแฉกทั้งสองข้างแหลม ปลายเส้นกลางใบมีติ่งแหลม จะผลัดใบในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคมของทุกปี และจะแตกใบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ดอกที่แตกออกมานั้นจะมีล้กษณะเป็นช่อสั้นๆ มี3-10ดอก และมีเมล็ด5-10เมล็ด เมล็ดเล็กคล้าบรูปขอบขนาน

การกระจายพันธุ์

เราไม่สามารถรู้แน่ชัดว่าถิ่นกำเนิดมาจากไหนเพราะมีการปลูกเลี้ยงกันอย่างมานานและกว้างขวาง หรือมันอาจจะมีถิ่นกำเนิดมาจากต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย,อินโดนีเซีย และ ประเทศปิลิปปินส์ กาหลง เป็นที่นิยมกันในการปลูกเป็นไม้ประดับ

ดอกกาหลง

Long-tail flower is a tree native to Southeast Asia. Is Satun province’s flower they originated because Planting jobs in fertile soil And is popularly planted as a country such as Malaysia firewood In addition, Elliptical or almost rounded, concave it is used as a cough remedy.

Botanical botanicals

Long-leaved flowers are shrubs 1-3 m tall, with alternate leaves. Elliptical or almost rounded, concave, lobed on both ends The end of the center line has a pointed polyps Will shed leaves during the cold season from November to December of every year And will break new leaves between April and May. The extracted flower will have a short bouquet of 3-10 flowers and 5-10 seeds. Small seeds, clinging to parallel edges

Distribution

We are not able to know for sure where they originated because of long and extensive cultivation. Or it may have originated from a foreign country such as Malaysia, Indonesia and the Philippines. The Kalong is popular for planting as ornamental plants.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ปีบ

ดอกเอื้องหมายนา