กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพบได้มากทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย พุ่มใบนั้นจะแบนกว้าง ดอกสีชมพูอ่อน บางที่ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆ ออกเป็นช่อ ระหว่างทิ้งใบหรือผลิใบใหม่

ชื่อเรียกอื่นของ กัลปพฤกษ์ เช่น ชัยพฤกษ์(ภาคเหนือ) กานล์(เขมร-สุรินทร์) เปลือกขม(ปราจีนบุรี) และกาลพฤกษ์ ฯลฯ เป็นต้น

ประโยชน์ของกัลปพฤกษ์

 • เนื้อในฝักเป็นยาระบายอ่อนๆ
 • เปลือกฝักและเมล็ดทำให้อาเจียน
 • ลดไข้
 • ปลูกเป็นไม้ประดับ

การดูแลกัลปพฤกษ์

 • แสง ต้องการแสงแดดจัดๆ หรือกลางแจ้ง
 • น้ำ ต้องการปริมาณน้ำน้อยถึงปานกลาง ควรให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง
 • ดิน ชอบดินร่วนซุย ดินปนทราย
 • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1.2 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง

การปลูกกัลปพฤกษ์

นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนควรปลูกให้ห่างจากบริเวณบ้านพอสมควร เพราะไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านนั้น สาขาจะกว้างใหญ่ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

กัลปพฤกษ์

Kanlapaphruek

Kanlapaphruek (scientific name Cassia bakeriana) is a medium-sized perennial plant found in the northeast and north of Thailand. The leaves are wide and flat. Pale pink flowers Some of them will be a yellowish color from the bouquet while discarding the leaves or sprouting new leaves

Other names of Kanlapaphruek such as Chaiyapruek (Northern), Kan (Khmer-Surin), Bark (Prachin Buri) and Kalapruek etc.

Benefits of Kanlapaphruek

 • The meat in the pod is a mild laxative.
 • Shell pods and seeds causing vomiting
 • antipyretic
 • Planted as an ornamental plant

Kanlapruek care

 • The light needs strong sunlight or outdoors.
 • Water needs a low to medium amount of water. Water should be given 7-10 days / time.
 • Soil likes pervious soil mixed with sand.
 • Fertilizer using manure or compost at the rate of 1.2 kg / tree should be added 3-4 times a year.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<