คะน้า

คะน้า (ชื่อวิทยาศาสตร์: Brassica alboglabra) เป็นพืชใบสีเขียวที่ได้รับความนิยม ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักตามฤดูกาล เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 50-55 วัน คะน้าสามารถปลูกได้ทั้งปี แต่ช่วงเวลาของการปลูกจะดีที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน

คะน้า จีนมี 3 พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่

  • พันธุ์ของใบกลมมีลักษณะเป็นปลายขนาดใหญ่ปล้องสั้นโค้งมนและผิวที่เป็นคลื่นเล็กน้อยเช่น Fang No. 1
  • พันธุ์ใบแหลมเป็นพันธุ์ที่แคบกว่าใบกลมที่มีปลายแหลมและผิวเรียบคือ P.L.20
  • พันธุ์หรือก้านด้านบนมีใบเดียวกับผักคะน้าและใบแหลม แต่จำนวนใบต่อต้นน้อยกว่าเซกเมนต์ยาวเช่นสายพันธุ์แม่โจ้ 2

ผักคะน้ามีวิตามินหลายชนิดเช่นเบต้าแคโรทีน 186.92 ไมโครกรัม / 100 กรัมช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและยังมีวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื่นและทำให้ ระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีนอกจากนี้แคลเซียมยังช่วยเสริมสร้างกระดูก

นอกจากนี้ยังพบ goitrogen ในคะน้าอีกด้วย ซึ่งหากบริโภคมากจะทำให้ท้องอืด

คะน้า

Kale (scientific name: Brassica alboglabra) is a popular green leafy plant. Kale is a 2 year old vegetable but is grown as a single season vegetable. The harvesting time is around 50-55 days. Kale can be grown all year. But the time of planting works best during October – April

There are 3 varieties of Chinese kale that are popularly grown which are

  • Round leaf varieties are characterized by large, segmental, short, rounded tips and a slightly wavy surface, such as Fang No. 1.
  • Cape leaf varieties are varieties that are narrower than those of round leaves with pointed leaves and smooth surfaces, namely P.L.20.
  • Top varieties or stalks Having the same leaves as kale and pointed leaves But the number of leaves per plant is less than the long segments such as Mae Jo 2 species

Kale has many vitamins, such as beta-carotene, 186.92 microgram / 100 grams, helping to reduce the risk of Stomach cancer, colon cancer, lung cancer and bladder cancer And also contains vitamin C to help strengthen the tissue to be moist And makes the immune system to be strong and healthy In addition, calcium helps strengthen bones.

In addition, goitrogen was also found in kale. Which, if consuming a lot, causes bloating

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

โหระพา

กะเพรา

ยูคาลิปตัส