กะเพรา

กะเพรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum sanctum) เป็นพืชสมุนไพร กิ่งก้านมีความสูง 30-60 ซม. และเป็นที่นิยมสำหรับการปรุงอาหาร ผัดกระเพรา ใบกะเพรามี 3 ชนิดกะเพราแดงกะเพราขาวและลูกผสมระหว่างกะเพราและกะเพราแดง

กะเพรา เป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงประมาณ 1-3 ฟุตต้นไม้ค่อนข้างแข็งกิ่งก้านใบยาวมากก้านใบเรียวยาวเป็นรูปฐานกลมมนเรียวแหลมที่ขอบใบหยัก ผิวหน้าสีเขียวหรือแดงกว่าด้านหลังซึ่งมีจุดนูนที่มองเห็นได้ชัดเจน

ช่อดอกไม้ติดตั้งเหมือนดอกไม้ฉัตร ออกที่ด้านบนของสาขาและที่ส่วนท้ายของสาขาดอกไม้มีขนาดเล็ก มีรูปร่างเหมือนระฆังกลีบดอกมีสีขาวสีม่วงสีแดงและสีขาว เมล็ดอยู่ในกลีบ กลีบเลี้ยงสีม่วงผลแห้งและแตก เมื่อเมล็ดมีสีดำเมื่อแช่ในน้ำเยื่อหุ้มเมล็ดจะพองเป็นเมือก

สำหรับการนำใบโหระพามาประกอบอาหาร ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในการปรุงอาหารไทยที่หลากหลายซึ่งจะต้องเลือกเฉพาะสำหรับใบ สำหรับความแตกต่างระหว่างกะเพราขาวและกะเพราแดงนั้นเป็นเรื่องของกลิ่นที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ปรุงเช่นการใช้โหระพา

กะเพรา

Holy basil (scientific name: Ocimum sanctum) is a herbaceous plant. The branches are 30-60 cm tall and popular for cooking. Stir fried basil. There are 3 varieties of holy basil, red basil, white basil, and hybrid between holy basil and red basil.

Is a low shrub about 1-3 feet high, the tree is quite hard Very branched, petioles are long petioles, tapering to form a rounded base, rounded at the edges of the leaves are serrated. The green front surface Or redder than the back Which has a clearly visible convex

A bouquet of flowers set up like a tiered flower. Out at the top of the branch and at the end of the branches The flowers are small. Shaped like a bell The petals are white, purple, red, and white. The seeds are inside the petals. Purple calyx The fruit is dry and broken. When the seeds are black When soaked in water, the seed coat swelled into mucus.

For bringing basil to cook it. Mostly, it is popular to cook in a variety of Thai dishes, which must be chosen only for the leaves. For the difference between white basil and red basil, it is a matter of smell that is slightly different. Depends on the preference of the cook, like to use basil

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ยูคาลิปตัส

ปีบ

ดอกเอื้องหมายนา