ยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัส เป็นพืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย รัฐแทสเมเนียชนิดนี้มีการกระจายจากหมู่เกาะมินดาเนา, ศรีลังกา, ปาปัวนิวกีนีในพื้นที่ชุ่มน้ำมากกว่า 700 พื้นที่

ในประเทศไทยมันถูกนำเข้าครั้งแรกเพื่อเติบโตที่วิมานเมฆแมนชั่นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ในปีพ. ศ. 2444

โครงสร้างของต้น ยูคาลิปตัส
โครงสร้างของต้นยูคาลิปตัสซึ่งประกอบด้วยเปลือกนอกสุดและไม้ที่ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งไม้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกคือ “sapwood” หรือไม้ข้างนอกซึ่งติดกับเปลือกไม้และเป็นบ้านของท่อ xylem จำนวนมาก

ส่วนที่สองคือ “แก่น” หรือไม้ที่อยู่ด้านในสุดซึ่งห่อด้วยกระพี้

เมื่อต้นยูคาลิปตัสโตเต็มที่พื้นที่ของกระพี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการสร้างท่อน้ำใหม่ ท่อน้ำเก่าหลังการใช้งานเป็นเวลานานจะสะสมสารภายในเซลล์จนกลายเป็นอุดตันจนกลายเป็นแกนกลางที่ไม่สามารถลำเลียงน้ำได้อีก ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นหลักเฉพาะเมื่ออายุเกิน 15 ปี

ยูคาลิปตัสเป็นไม้ที่มีกระพี้เป็นจำนวนมากซึ่งมีความหมายว่าเป็นพื้นที่กว้างในการลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบน เนื่องจากแนวโน้มการดูดซับน้ำของต้นไม้แต่ละต้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ของกระพี้ในลำต้น

เพราะยูคาลิปตัสมีระบบรากที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสามารถขุดลงไปในดินในระดับลึก ดังนั้นการหาแหล่งน้ำใต้ดินจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าพืชชนิดอื่น

ยูคาลิปตัส

Eucalyptus is a plant native to Australia. Tasmania The species is distributed from the Mindanao Islands, Ceylon, Papua New Guinea in more than 700 wetland wetlands.

In Thailand, it was first imported to grow at Vimanmek Mansion The reign of King Rama V in 1901

The structure of the eucalyptus tree
The structure of the eucalyptus tree, which consists of The outermost bark and the wood that is hidden inside. In which the wood is divided into 2 parts

The first part is the “sapwood” or the wood outside, which is attached to the bark and is the home of many xylem pipes.

The second part is the “core” or the innermost wood which is wrapped in sapwood.

Once the eucalyptus tree matures, the area of ​​the sapwood will increase with the construction of a new water pipe. The old water pipe after using for a long time will accumulate substances inside the cell until it becomes clogged to become a core that is unable to transport water again. Eucalyptus, which is essentially only when the age over 15 years.

Eucalyptus is a wood that has a lot of sapwood, meaning a lot of space to transport water up to the top. Since the tendency for water absorption of each tree depends largely on the area of ​​sapwood in the trunk

Because eucalyptus has a root system that spreads quickly and can be digged into the soil at a deeper level. Therefore more efficient in finding groundwater sources than other plants

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ปีบ

ดอกเอื้องหมายนา