อาซาเลีย

อาซาเลีย เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่อยู่ในเขตร้อน แต่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากและมีอากาศเย็นตลอดปี จึงเป็นการยากที่จะทำการปลูกเลี้ยงในพื้นที่ราบที่มีอุณหภูมิสูง แต่ก็มีบางพันธุ์ที่พอจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดและเจริญเติบโตผลิดอกได้ในสภาวะดังกล่าว แต่อาจจะต้องมีการปรับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ เพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของอาซาเลีย

อาซาเลียเป็นพืชที่มีรากขนาดเล็กและบอบบางมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องเครื่องปลูกเป็นอย่างดี เครื่องปลูกจะต้องอุ้มน้ำได้ดี ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีด้วยเพราะถ้าเครื่องปลูกแน่นมากรากจะชอนไชในเนื้อดินหรือเครื่องปลูกไม่ได้ทำให้ไม่เจริญเติบโต ที่สำคัญอาซาเลียเป็นพืชที่ชอบเครื่องปลูกที่มีสภาพความเป็นกรด ตามตำราต่างประเทศนั้นระดับความเป็นกรดของเครื่องปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของอาซาเลียอยู่ที่ 4.5-6.0

ดังนั้นในต่างประเทศการปลูกเพื่อจำหน่ายมักจะใช้พีทมอสเป็นเครื่องปลูกเนื่องจากว่ามีสภาพความเป็นกรด แต่จากประสบการณ์ เราสามารถหาเครื่องปลูกในบ้านเราแทนได้ ได้แก่ หน้าดินที่มีฮิวมัสสูงผสมกับแกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ส่วนผสมอัตราส่วนเท่าไรก็ได้ตามที่เมื่อผสมมาแล้วได้เครื่องปลูกที่ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และระบายน้ำได้ดีเป็นใช้ได้

Azalea อาซาเลีย

อาซาเลีย

Azalea is a plant that is native to most temperate zones. Even though there are some parts that are in the tropics But high above sea level and cool all year round Therefore it is difficult to cultivate in high temperature areas But there are some varieties that can be adapted to survive and grow in such conditions. But may have to adjust the environment, temperature, humidity, etc. to facilitate the growth of Azalea

Azalea is a plant that has small and very fragile roots. Therefore, it is necessary to take good care of the planters. The plant must be able to absorb water well and become well-drained and well drained, because if the plant is very tight, the roots will penetrate in the ground or the soil does not grow. Importantly, Azalea is a plant that likes plants that are acidic. According to foreign texts, the level of acidity of the plants that are suitable for the growth of Azalea is 4.5-6.0.

Therefore, in foreign countries, planting for sale often uses peat moss as a planting machine because of the condition. Acidic But from experience We can find a plant in our home instead of a high humus soil mixed with coconut husk, manure or compost. The ratio can be as much as when mixed, the incinerator can hold water well and drain well. Is available

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : กระบองเพชร
โป๊ยเซียน
มะลิ
ทิวลิป
ดอกรัก
กุหลาบ
ซากูระ
บัว
ดาวเรือง
ชบา
กล้วยไม้
เบญจมาศ